2015-2016 – Uygarlık Tarihi I – Vize Sınavı

1. Ateşi bilinçli olarak kullanmaya başlayan insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Mezopotamya’da Halaf, Ubeyd ve Uruk kültürleri hangi çağda yaşanmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. 1819 yılında Danimarka Ulusal Müzesi’ndeki eserleri sınıflandırırken ilk defa Üç Çağ Sistemi’ni kullanan arkeolog kimdir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Natufyen kültürü yerleşim yerlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’ın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Sulu tarımın başlamasıyla birlikte ürün fazlası yani artı ürünün ortaya çıkması hangi çağda gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. Neolitik Çağ’da uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Mezopotamya'da kurulan devletlerden biri olan ve Kaide Devleti de denilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Mezopotamya sanatının önemli eserlerinden olan Akbabalar Steli'ni aşağıdaki krallardan hangisi yaptırmıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Eski Babil Devleti’ni yıkan Hitit kralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’nın Protohistorik Dönemi olarak kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

12. Akkadlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Sümerlerin, Eski Mezopotamya’da mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Mısır kültürünü benimseyen Hiksoslar'ın Doğu deltasında kurdukları başkentleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Erken Devirde Eski Mısır’daki gelişmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Adını Aton'un Hizmetkarı anlamına gelen Eknaton olarak değiştiren Mısır firavunu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi mumyalama yapılırken kanopik vazolara konulan iç organlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır’a hakim olan ve bir devlet kuran Büyük İskender’in generali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Hiyeroglif işaretlerin kısaltılması ile ortaya çıkan, Mısır rahipleri ve kâtipler tarafından kayıt tutmak için kullanılan, hiyerogliflerin el yazısı hali olarak tanımlanabilecek Eski Mısır yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Eski Mısır’da Yeni Krallık Dönemi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle baslar?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Uygarlık Tarihi I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…