2015-2016 – Uygarlık Tarihi I – Final Sınavı

1. Biyolojik türlerin zaman içerisinde sistematik olarak değişikliğe uğramasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Gordon Childe’nin insanlık tarihine ilişkin öne sürdüğü en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Sümer Kanunları’nın en eskisi olarak kabul edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Mısır’da 20. Sülalenin son krallarının hepsi aşağıdaki adlardan hangisini almışlardır?

Doğru! Yanlış!

5. Urartu Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının kullandığı unvanlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Lidyalıların Bakkaris olarak adlandırdığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Lidya Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Asya Hun imparatorluğunun sosyal yapısı göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Hunların edebî kültür anlamında bilinen en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Pers Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Perslerde eyalet sistemini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Büyük İskender’in Asya seferi ile Yunan kültürünün Yunanistan sınırlarından çıkarak Doğu Akdeniz ve Ön Asya’nın eski ve köklü kültürleri ile karışması ve kaynaşması sonucunda oluşan evrensel kültüre ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. İ.Ö. 431 - 404 yılları arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşları kimler arasında gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Yunan polislerinde kullanılan ızgara planın tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Ünlü sözü “Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.” olan Eski Yunan Klasik Çağ’ının ünlü filozofu kimdir?

Doğru! Yanlış!

17. Pergamon Krallığı’nı vasiyet yoluyla Roma Devleti’ne bırakan kral kimdir?

Doğru! Yanlış!

18. Eski Roma’da mahkeme ve borsa binalarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Roma’da İ.Ö. 450 yılında Pleplerin baskısı sonucunda çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Roma ordusunu Cannae Meydan Savaşı’nda (İ.Ö. 216) yenen Kartacalı General kimdir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Uygarlık Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…