2015-2016 – Türkiye’nin Toplumsal Yapısı – Vize Sınavı

1. Türklerin kullandığı kesin olarak bilinen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Amaçları ve davranışları belirlemede bireylere neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren ve soyut kavramlardan oluşan standartlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi çatışma yaklaşımı içinde K. Marx’a yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi yapısal fonksiyonalizmin temel kavramlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi 1985 ve sonrası Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi, kültürel egemenliği altına alması aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisini açıklar?

Doğru! Yanlış!

7. Hofstede’in kültür araştırması sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi kadınsı (dişil) toplumlardaki temel davranış özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Kamu ve özel sektörde vasıfsız ve düşük ücretli işlerde çalışanlardan oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangileri kazanılmış statüler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

10. Kültürü, toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. OECD ülkeleri arasında, 15-19 yaşında gençlerin net okullaşma oranının diğerlerine göre daha düşük olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Türkiye tarımında küçük ve orta büyüklükteki topraklar üzerinde aile emeğini kullanarak üretim yapan birimlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Bilginin piyasada alınıp satılan bir ticari meta haline gelmesine neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Toplumsal sınıfların veya grupların, eğitimi kendi ellerine almak için sürekli olarak birbirleriyle mücadele ettiklerini ancak ayrıcalıklı ve egemen sınıfların eğitimi büyük ölçüde kontrol ettiğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de eğitim sisteminin temel sorunlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi aileye eleştirel yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk aile yapısını etkileyen sosyo-ekonomik etmenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Türkiye’de en az sayıda kişinin ikamet ettiği il aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de eşler arasındaki ilişkileri daha eşitlikçi olmaya yönelten etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Türkiye’de mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Türkiye’nin Toplumsal Yapısı - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…