2015-2016 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II – Final Sınavı

1. Ali Suavi, insanı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Jön Türkler aşağıdaki düşünce akımlarından hangisiyle toplumu açıklamaya çalışmışlardır?

Doğru! Yanlış!

3. N. Uygur’a göre felsefe tarihçisinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Teo Grünberg, bilgi, doğruluk, inanma ve belgeleme gibi terimlerin anlamlarının aydınlatılmasını aşağıdakilerden hangisi için başlıca amaç olarak ortaya koymuştur?

Doğru! Yanlış!

5. Ülken’e göre hakikat, gerçek, düşünce gibi problemlerin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. M. Gökberk’e göre felsefede görülen tutumun öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Ahmet Ağaoğlu’nun aktardığı eski İran devlet anlayışı, hükümdarın güç ve yetkisini aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Ahmet Mithat Efendi’ye göre, Osmanlı Devleti’nin üstün bir medeniyet düzeyini yakalayamamasına neden olan en önemli eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Ziya Gökalp’in, halk hükümeti olmanın birinci koşulu olarak, milli kanunları kutsal kabul etmeye işaret ettiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Ziya Gökalp’a göre hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Ahmet Hilmi’ye göre, kendisinin yaşadığı çağda İslam’ın olumsuz duruma gelmesine yol açan temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Mehmet Aydın’a göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesindeki metafizik bir problemi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

13. Mehmet Aydın’a göre, din felsefesine konusu bakımından en yakın olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Şekip Tunç’a göre, dinin esasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

Doğru! Yanlış!

15. Filibeli’ye göre İslam’da en büyük tahribatı yapan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Felsefe yapmanın ya da düşünce üretmenin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Macit Gökberk, Türkiye’de felsefenin durumu üzerinde olumsuz görüş bildirirken, aşağıdakilerden en çok hangisinden yoksun olduğumuzu ileri sürmüştür?

Doğru! Yanlış!

18. Fuad Köprülü’nün kendi dönemindeki tarihçilikle ilgili olarak "utanç verici" bulduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Türkiye’de felsefe anlayışındaki sorunlar dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar için önerilebilecek çözüm yollarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Türk düşüncesinin İslam öncesi ve sonrası dönemlerine ilişkin dikkate değer makaleler yazmış, felsefe eğitimi altyapısına sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi II - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…