2015-2016 – Türk Dili II – Vize Sınavı

1. “Ata zeki, başarılı, iyi kalpli bir çocuktu.” cümlesinde virgülün (,) görevi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon planında giriş bölümünün özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

Doğru! Yanlış!

4. (I) Dil, iletişimi sağlamada araç olarak kullanılan sesler, sembol ve sözcükler gibi temel birimleri içine alan sistemdir. (II) Sesler dilden dile değişebilir. (III) Bu bakımdan her dilde, sembolleri birleştirmek, yeni semboller yaratmak için kurallar vardır. (IV) Dil; duyguları, düşünceleri, tutumları, inançları, değer yargılarını anlatma ve öğrenmede; algılanan ve yaşanan olaylarla ilgili bilgileri, kültür birikimini aktarmada; soru sormak, emir vermek, istekte bulunmak gibi işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan araçtır. (V) Dil öğrenmeyi kolaylaştırır. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Kitap okuma alışkanlığı konusunda ülke olarak sınıfta kaldığımız bir gerçek. Zira yapılan araştırmalarda Japonya'da kitap okuma oranı %14, ABD'de %12 iken bu rakam Türkiye'de %0,01 . Hal böyle olsa da ülkemizde bu karamsar tabloyu değiştirebilecek gelişmeler olmaktadır. Nitekim Türkiye'de e-kitap okuyuculuğu giderek artmaktadır. Dijital yayıncılıkta Türkiye'nin performansı daha iyi görünmektedir. Halen yayıncılık pazarında düşük bir pastaya sahip olsa da, e-kitap satışlarının tüm sektöre oranı ABD'de %13, İngiltere'de %6, Türkiye'de %0,4'tür. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımı yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Ahmetlerin köydeki evine gitmiştik hani. Ocağın yanışı sana, İstanbul'daki evini hatırlatmıştı. Duygulanmıştın... Yukarıdaki parçada üç noktanın (...) kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başarılı olmuş sanatçılar vardır (I) ama aynı yöntemle yazmasına karşın başarılı olamamış, hiçbir iz bırakmamış sanatçılar da çoktur (II) örneğin Balzac, hiç evlenmemiş, babalık yapmamış; ama dünyanın en canlı babası Goriot Baba'yı yaratmıştır (III) öte yandan bütün yapıtlarını okuduğum Panait İstrati var (IV) yaşantısından, gözlemlerinden yola çıktığı halde çoktan eskimiştir (V) Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisine nokta (.) getirilemez?

Doğru! Yanlış!

9. İradeli insanlar bir işe başlamadan önce o işle ilgili karşılarına çıkabilecek sıkıntıları, zorlukları peşinen kabullenirler. Bu sayede çalışırken morallerini asla bozmazlar ve sabırla çalışarak işlerini başarıyla sonuçlandırırlar. Maymun iştahlılar, yani hevesi çabuk geçenler ise çok geçmeden işten sıkılılar, başka bir işe başlamak isterler ya da en küçük bir sıkıntıda o işi yarım bırakırlar. Böyle davrandıkları için de genellikle başarısız olurlar. Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Babam öğretmendi ve biz her üç beş sene de bir başka şehire taşınırdık. Çocukluğumun bir kısmının geçdiği Zonguldak'da evimizde kışın kömür sobası yanardı. Sobanın üsdünde de hiç bitmeyen çay olurdu. Babam eve geldiğinde annem hemen ona bir bardak çay verirdi... Yukarıdaki parçada kaç tane yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

11. “Bu tür yazılarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Türk edebiyatında çok eski dönemlerde uygulanmış bir yazı türüdür. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.” Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Unvanlar ve lakaplar gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki kurala uygun bir örnek vardır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

14. “Onun görevi bence yargıcınki gibidir; taraflara yukarıdan bakabilmelidir. Öte yandan edebi eserin değeri, neyin işlendiğinden çok nasıl işlendiğinde gizlidir. Bunu ortaya çıkarmak istediğinde, o, ancak paletinde her renge yer verirse ülkenin edebiyat manzarasını yansıtabilir. Ben onu, geleceğin edebiyat tarihçilerine malzeme hazırlamakla görevli sayıyorum.” diyen biri aşağıdaki düşünce türlerinden hangisinin yazarından söz etmektedir?

Doğru! Yanlış!

15. “Aitlik eki olan -ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumuna girmez. Bağlama işlevindeki ki ayrı yazılır.” Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı doğrudur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

18. Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan bu tür, tanınmış bir kişiyi ya da sanat dalını geniş okur kitlelerine duyuran yazılardır. Gerçekleri olduğu gibi ele alan haber yazılarına benzer; ancak, ele aldığı konulara değişik açılardan yaklaşması, kişinin kendi görüş ve bilgi birikimini, deneyimini ortaya koyması yönleriyle de nesnel anlatım taşıyan haberlerden ayrılır. Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir sözcük vardır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Türk Dili II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…