2015-2016 – Türk Dili II – Final Sınavı

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangileri makale ile fıkranın ortak özellikleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan parantez içindeki sözcüklerin hangisinde kesme (') işaretinin kullanımı yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. “Plinus’un söylediği gibi, herkes kendisi için bir derstir, insan kendisini yakından görmeyi bilmelidir. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Böylece başkasına değil, kendime ders veriyorum. Dolayısıyla bunu yaparken de bildiklerimi başkalarına anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana birçok yararı olan bu işin, belki başkasına da faydası olur diye düşünüyorum. Zaten ben, yalnız kendimle uğraşıyorum.” Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. Emile Zola aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin temsilcisi olarak kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki kaynakça yazımı örneklerinden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Konusunu tarihten ve mitolojiden alan, kahramanlarını seçkin ya da olağanüstü kişilerden seçen bu türün en güzel örneklerinden biri Shakespeare’in Romeo ve Juliet adlı eseridir. Yukarıda söz edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Türkçeye başka dillerden yapılan anlam kopyalamalarında adlar, eylem yapım ekleriyle kullanılabilecekken, “açıklamak” yerine “açıklama yapmak” örneğinde olduğu gibi, zaman zaman verici dilin etkisiyle yanlış yardımcı eylemlerle birlikte kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kullanımı yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki okuma süreçlerinden hangisi “Okuyucunun konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmesi, okuma türüne en uygun amaç ve yöntemi belirleyerek okuma eylemini gerçekleştirmesi” ilkesini içerir?

Doğru! Yanlış!

20. “Oy birliği” ve “oy çokluğu” kavramlarının yakından ilişkili olduğu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Türk Dili II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…