2015-2016 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Vize (1-4) Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışabilmesi ve istenilen işlemleri yapabilmesi için geliştirilmiş programlara verilen addır?

Doğru! Yanlış!

3. İşletim sisteminin görünen yüzüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Giriş-çıkış birimlerinin işlevi nedir?

Doğru! Yanlış!

5. 1624-1940 yılları arasında çok uzun bir zaman dilimini içine alan mekanik ve elektromekanik bilgisayar dönemi hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Bilişim güvenliğinin temel ilkeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

7. “Sistemi ve sistemde bulunan veriyi olması gerektiği şekilde muhafaza etmektir.” şeklinde tanımlanan güvenlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. İnternette web sayfalarının kaynak kodu dosyaları içinde bulunan ve web sayfaları yoluyla bulaşan virüsler hangileridir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi USB (flash) bellekler için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

10. Çalıştırıldığında sistemde dışarıdan gelecek etkilere yönelik bir kapı (port) açabilen kötü amaçlı yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstermeden yapılan intihal türüne bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

13. Bilişim alanındaki suçlarla ilgili olarak Avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Ulusal Açık Ders Malzemeleri (UADM) adıyla başlatılan proje hangi kurum tarafından başlatılmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi, kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepki olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin öğesidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin sınırlılıklarından biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişim araçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilişimin stratejik teknolojilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Vize (1-4) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…