2015-2016 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Üç Ders Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi MacOS işletim sisteminde Apple menüde yer alan temel fonksiyonlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Windows işletim sisteminde “Proje” klasöründeki “Sunum” dosyasını “Ödev” klasörüne kopyalamak için yapılması gereken işlemlerin sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Eldeki verileri (bilgi) önceden yüklenmiş belirli programlara göre matematiksel işlemler kullanarak işleyen, sonuç çıkaran ve bu bilgileri uygun ortamlarda saklayan, istendiğinde geri getirebilen elektronik cihazlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı yazılımlardan korumanın bilinen ve başvurulan en temel yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Her türlü mal ve hizmetin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler aracılığı ile satın alınmasını ve satılmasını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak, kullanıcıları rahatsız etmek gibi nedenlerle hazırlanmış programların genel adıdır?

Doğru! Yanlış!

7. Daire içinde F harfinin bulunduğu sembol aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

8. Teknolojinin yardımıyla genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verilmesine ilişkin suça ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Etiğe neden ihtiyaç duyduğumuzu ve etiğin doğasını araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Kişisel bilgisayarların olmadığı, halka açık bilgisayarların kullanıldığı durumlarda tercih edilmesi gereken istemci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. İnternet bağlantısının zayıf olması iletişim sürecine ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi anlık görsel işitsel ya da metin tabanlı iletişim kurmamıza izin veren eşzamanlı iletişim araçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi birçok kişinin katılımıyla işbirlikli olarak, web sayfaları üzerinde çalışmak için tercih edilen eşzamansız iletişim aracıdır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Blogları Wikilerden ayıran temel özelliklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenen bireylerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yaşam boyu öğrenme için doğru kabul edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

17. Fiziksel donanım kaynaklarının birçok kullanıcıya bölünmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı sunum aracıdır?

Doğru! Yanlış!

19. Gerçek dünya görüntülerinin bilgisayar tarafından yakalanması, işlenmesi, çözümlenmesi ve anlaşılması yöntemlerini içeren araştırma alanına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Yapay zekânın performansı hızla artarken, aynı dönemde insan performansında meydana gelenmesi beklenen değişimin sonucuna ne ad verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…