2015-2016 – Tarih Felsefesi I – Vize Sınavı

1. Tarihin insana kendini görmeyi, değerlendirmeyi öğrettiğini ve onu kendi çağma bağnazca ve bilinçsizce bağlanmaktan kurtardığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Alman Tarih Okulu’nun en çok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Mengüşoğlu’ya göre bir kültürel verinin tarihsel varlık alanının oluşumunu sağlayabilmesi için en temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Tarihi felsefesini, tarihte anlam, bütünlük, yasa amaç gibi sorunları inceleyen “tarih metafiziği” ve tarih çalışmalarında ortaya çıkan sorunların, tarih araştırma yöntemi / yöntemleri, bilginin güvenilirliği, açıklama, kanıtlama gibi sorunları konu edinen “analitik tarih felsefesi” olmak üzere kendi içinde ikiye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Varlığı tek tek nitelikleriyle değil de bir bütün olarak kavramayı ve anlamlandırmayı amaçlayan felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Tarihin insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Tarih, sistemli, düzenli ve güvenilir bilgi veren bir çalışma alanı, ya da bilim olarak tanımlandığında, tarihin aşağıdaki anlamlarından hangisine işaret edilmiş olunur?

Doğru! Yanlış!

8. Herodotos ve Thukydides'in historein kelimesi ile kastettiklerini historiografya olarak adlandıran ve Historiografya'yı ise bir edebiyat türü olarak şiirin altında sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Tarihin çeşitli aşamalarında bozulmuş olsa da insanın gerçekte mükemmel olduğuna inanan, tarih ile ilgili savunduğu fikirlerde gittikçe geçmişi, insanlığın kendini gerçekleştirdiği bir alan, anlamlı bir bütünlük olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Hesiodos’a ait bir eserdir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerin hangileri Aristoteles'e göre temel bir bilgi alanı değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Yunan tarihçiliğinin Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığı düşüncesini savunan tarih felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İnsanı bütünlüklü bir yapı olarak ele alıp tarih bağlamında ortaya koyan düşünce tarzıdır. Evreni kavramada ve açıklamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmeyi ya da yeni bir evren kavrayışı geliştirmeyi hedefleyen düşünce ürünleri olarak, evren kavrayışında içerilen tüm soruları da yanıtlama çabasındadır. Yukarıdaki paragrafta açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Günümüze ulaşan ve bilinen tek eseri Peloponnesos Savaşı olan ve tarihi olayları incelerken akılcı bir tutum takman tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Augustinus’a göre güdülerinin ve gururunun peşinden giden insanların üyesi oldukları devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Augustinus’a göre lustus Defnin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Barbar sözcüğünün, “henüz Hıristiyanlığı benimsememiş, dolayısıyla medeniyetten ve kültürden nasibini almamış” anlamındaki kullanımı, aşağıdakilerden hangisi tarafından yaygınlaştırılmıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Hıristiyan tarih anlayışının getirdiği çizgisel zaman kavrayışının temelinde, ereklilik düşüncesi bulunduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Ortaçağ’da “bilgi”, “Tanrı’yı duygu ile bilmek” gibi anlamlarda kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Augustinus’a göre İsa Peygamber, “seçilmiş” insanlara yani Hıristiyanlar’a kurtuluşu müjdelemek ve kurtuluşun yolunu göstermek için yeryüzünde beden olarak görünmüştür. Bu görünme, sonu aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılan tarih sürecinin de başlangıcıdır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Tarih Felsefesi I - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…