2015-2016 – Siyaset Felsefesi II – Vize Sınavı

1. Köle ya da serf olmayan özgür insanları ifade etmek için kullanılan Latince terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Nominalizm aşağıdakilerden hangisini savunur?

Doğru! Yanlış!

3. Locke’a “liberalizmin babası” denmesini sağlayan temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Viroli’nin liberalizmi değerlendirmek için kullandığı niteleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. John Rawls’un liberalizmi temel eleştiri nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Liberalizmin en geniş anlamıyla devleti sınırlandırmadaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Mac Intyre’a göre hem Marksizmin hem de liberalizmin ahlak alanındaki başarısızlıklarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Belirli halk gruplarının sosyo-ekonomik durumlarının ıslahı yoluyla sosyal düzenin sağlanması amacını güden ve bu amacı gerçekleştirmek üzere toplumsal yaşantıya çeşitli kamusal tedbirlerle müdahale eden, bu müdahaleleri de hukuksal düzenlemelerle temellendiren demokratik devlet tipine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. John Rawls’un, “Taraflar geçici olarak kendilerini ayırt edecek cinsel, dinsel, etnik, toplumsal kimliklerini bilmezlikten gelmelidir” sözleriyle açıkladığı kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi liberallerin Rawls’a yönelttikleri eleştirilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Michael Walzer’in “kompleks eşitlik” anlayışına uygun düşmektedir?

Doğru! Yanlış!

12. Tüm insanların üzerinde fikir birliği oluşturacağı bir adalet tanımının olanaksız olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aristoteles hangi eserinde dağıtıcı ve denkleştirici adalet ayrımından söz etmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Bacon, hangi düşünüre göndermede bulunarak “Novum Organum” adlı eserini yazmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. İdeoloji kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Holbach’a göre, egemen sınıfın iktidarını ve gücünü pekiştirmek üzere başvurduğu tedbirler, insanlar üzerinde hangi etkiye neden olur?

Doğru! Yanlış!

17. İdeoloji kavramının ilk anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Marx ve Engels’in tarih felsefelerini oluştururken biçimsel olarak yararlandıkları düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Helvetius’a göre insanların düşünme biçimlerinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Bacon, insanın duyum ve algıdaki yetersizliklerini ve bu yetersizliklerden kaynaklanan bireylerdeki önyargıları ifade ederken, hangi idole göndermede bulunmuştur?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Siyaset Felsefesi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…