2015-2016 – Siyaset Felsefesi II – Final Sınavı

1. John Rawls tarafından “Taraflar geçici olarak kendilerini ayırt edecek cinsel, dinsel, etnik, toplumsal kimliklerini bilmezlikten gelmelidir.” şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Sosyal ve ekonomik adaletin uygulayıcısı ve garantörü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Tarihin Sonu tezinde aşağıdaki savları ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir ideoloji olarak Marksizmin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi anarşizmin savunucularından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Klasik liberalizmin fayda odaklı birey anlayışı için “sahiplenicilik” nitelemesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Bireyin tinsel gelişimi için ulusal bir topluluğu zorunlu bir koşul olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. “Herkesin bencil olduğu bir toplumda, bilinçli bir dış müdahaleye maruz kalmayan piyasa ilişkilerinin kendiliğinden oluşacağı görüşüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. İbn Haldun'a göre, aynı kabilede birbiriyle akrabalığı bulunan insanların birbirinin yardımına koşmaları ve birbiriyle dayanışmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. John Rawls’un liberalizmde gidermeye çalıştığı sorunların odaklandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Hitler sonrası Avrupa ulus-devletleri aşağıdakilerden hangisini temel alan bir dönüşüm yaşamışlardır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi bir halkın diline, kültürüne ve toplu yaşam deneyimine özgün kimlik kazandıran unsurların toplamını ifade eder?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi farklı ulus-devletler arasındaki ortak özelliklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Ulus-devlet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Macchiavelli’nin, “kötülüğün filozofu” yakıştırmasıyla anılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. David Goldberg’e göre, Batı’da çok kültürcülüğün ortaya çıkışına zemin hazırlayan neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin çokkültürlülük, çokkültürcülük ve ırkçılığı değerlendirirken soracağı sorulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi David Bennett’a göre çokkültürcülüğün anlamlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Hobbes’a göre devletin başlıca varoluş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. İktidarın kötüye kullanımının önüne geçilmesi, aşağıdaki devlet tiplerinden hangisinin ortaya çıkmasıyla olanaklıdır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Siyaset Felsefesi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…