2015-2016 – Kültürlerarası İletişim – Final Sınavı

1. "En kötü kural, kuralsızlıktan iyidir." anlayışı hangi kültürde geçerlidir?

Doğru! Yanlış!

2. Birbirine eğitim, gelir düzeyi, dünya görüşü ve yaşam biçimi açısından çok benzeyen, aynı zamanda diğerlerinden farklı oldukları bilinen bireylerin oluşturduğu, görece daha küçük gruba ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Birkaç haftadır birbirini görmeyen iki okul arkadaşının üniversite kantininde karşılaştıklarında konuşma biçemlerini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

Doğru! Yanlış!

4. Hangi düşünme biçimine sahip kültürlerin üyeleri elde ettikleri verilerle bulundukları ortamı kavramaya çalışırlar ve tek tek parçalar üzerinde düşünmezler?

Doğru! Yanlış!

5. Kültürlerarası mesafe biçemlerinden her türlü dokunmayı içeren etkileşim bölgesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Bernstein’a göre aşağıdakilerden hangisi konuşmada kullanılan kodlardandır?

Doğru! Yanlış!

7. Sözsüz iletişimde paradil aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim davranışlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. İletişimde söz kullanılmadan anlam aktarma etkinliğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Her iletişim davranışı farklı bireyler tarafından farklı tarzda, stilde kullanılır. Bütün insanlarda ortak olarak var olan bu sözlü ve sözsüz iletişim davranışına iletişimde ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi bireyin yönelimiyle ilgili sözlü iletişim biçemlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Gudykunst'un iletilerin kapsamlarına göre farklılaşan sözlü iletişim biçemlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası beceriklilik için farklı bağlam ve durumlarda uygun davranış biçemlerini seçebilme becerisini ifade eder ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin yaratıcı yönünü vurgular?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim yeterliğini açıklamaya çalışan farklı yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Kültürel değişmenin temelinde aykırı fikirler ve davranışlar yatar. Kültürler, toplum içinde farklı fikir ve davranışların ortaya çıkması ve zamanla benimsenmesi nedeniyle sürekli olarak değişir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmeyi ve bunun sonucu olarak toplumsal değişmeyi sağlayan temel etkenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde uygunluğun öğelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası karşılaşma alanı olan turizmde kültürel özelliklerinin farkında olunması gereken altkültür öğelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Anadolu kültüründe gülümsemek memnuniyet ifadesi iken Japon kültüründe belirli bir gülümseme türü kızgınlığın işareti sayılır. Bu nedenle belirli sembolleri algılamak onları anlamlandırmak için yetmez; aynı zamanda o sembollerin kullanıldığı kültürde ne anlam taşıdığı da bilinmelidir. Yukarıdaki açıklama hangi tür iletişim yeterliliğini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kültüründe yerleşik düşüncedir?

Doğru! Yanlış!

20. Kültürlerarası iletişim disiplininin temelleri aşağıdaki eğitim alanlarından hangisinde atılmıştır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Kültürlerarası İletişim - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…