2015-2016 – Felsefe – Final Sınavı

1. Mantıkçı pozitivistlerin bilimi metafizikten veya bilim olmayandan ayırmak amacıyla geliştirdikleri ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın açıklanması ve anlamlandırılmasında izlenebilen ana eksenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi, ilk kez Platon'un Theaetetos diyaloğunda ele alman bilgi anlayışının dayandığı koşullardan biridir?

Doğru! Yanlış!

4. Klasik töz metafiziğinin dayandığı varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi normatif bir siyaset felsefesi sorusudur?

Doğru! Yanlış!

6. Evrimsel gelişmede başat etkenin rekabet yerine dayanışma olduğunu ve devletin en temel doğa yasasını çiğneyen bir kurum olduğunu savunan siyaset düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Modern dönemde ahlak ile siyaseti kesin çizgilerle birbirinden ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Devleti kutsayan, onun bireyler üzerinde mutlak bir gücü ve otoritesi olması gerektiğini savunan politik ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi kürtaj lehine ileri sürülebilecek argümanlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi ölüm cezası aleyhine ileri sürülebilecek argümanlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi gayrı-bilişselci yaklaşımın ileri sürdüğü olumlu tezdir?

Doğru! Yanlış!

12. Moral olguların ve ahlak değerlerinin sezgiler yoluyla bilindiğini savunan etik görüş ve bağlı bulunduğu ana yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Estetik tutumu belirleyen en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aristoteles’in, insanın bir şeyler meydana getirmesi ya da üretmesi durumunu ifade etmek üzere kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi eğitim felsefesinin temel boyutlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Estetiğin üzerinde yoğunlaştığı temel değer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Eğitime düşen şeyin, insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin unsurlarıyla donatmak olduğunu savunan teorik görüş ve bu teoriye dayanan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. İnsanlara her zaman ve her yerde kalıcı öneme sahip olan şeylerin öğretilmesi gerektiğini savunan daimiciliği benimseyen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi sanatı sınıflandıran nesnel ölçütlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Natüralist eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisinde ilk olma özelliği taşır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Felsefe - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…