2015-2016 – Eğitim Psikolojisi – Final Sınavı

1. Elif oldukça tutumlu bir kızdır, ihtiyacı olmayan hiçbir şeyi almamakta ve parasını dikkatli harcamaktadır. Sınırlı geliri olan bir aileden gelen Elif, oldukça varlıklı bir ailenin oğlu ile evlendikten sonra da bu tutumluluk özelliğini devam ettirmiştir. Elifin bu özelliğini devam ettirmesi kişiliğinde sahip olduğu hangi özelliği gösterir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönem çocuklarının zayıf olduğu konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Piaget’in ahlak gelişimi görüşlerine göre, bir sonucun oluşmasına neden olan faktörlerin gözle görülür maddi etkisine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Gelişim psikologlarının çoğunluğu kritik dönem geçirildiğinde, kazanılamayan birtakım gelişimsel özelliklerin asla kazanılmayacağı görüşünü kabul etmemektedirler. Bu psikologların “kritik dönem” yerine kullandıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Birkaç davranışın bir araya gelerek daha karmaşık bir davranışı oluşturması hangi davranış türünü ifade eder?

Doğru! Yanlış!

6. Öğretmenin dersini anlatırken üzerinde durduğu konunun anlaşılırlığını kolaylaştırmak için öğrencilerine örnekler vermesi aşağıdaki öğretim hizmeti öğelerinden hangisini kullandığını göstermektedir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin, kendileri dışındaki bireylerin davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını gözlemleyerek gerçekleştirdikleri öğrenmeleri açıklar?

Doğru! Yanlış!

8. Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi ilk inceleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi alan bağımlı bireylerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Gök gürültüsünden korkan insanların şimşek çarpmasından da korkması aşağıdaki klasik koşullanma ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Beyin Temelli Öğrenme Kuramı'nın, öğrenme-öğretme sürecinin etkin süreçleme aşamasının öğelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Gözleyerek öğrenme kuramı öğrenmenin hangi boyutunu ön plana çıkarır?

Doğru! Yanlış!

13. Öğrenmeyi, öğrenenlerin duyu organları aracılığıyla dış dünyadan algıladıkları belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama ilişkin zihninde kendi bilgilerini oluşturduğu ya da en azından önceki deneyimlerine dayalı olarak gerçeği yorumlaması süreci olarak tanımlayan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Duyusal bellek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Hatırlamayla ilgili öğrenmelerin meydana geldiği ve Limbik sistem içerisinde yer alan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Beyin Temelli Öğrenme Kuramı'na göre, öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak kendilerini öğrenmeye hazır hissettikleri aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Bireylerin herhangi bir davranış ya da durumu öğrenmeye olan istek ve ilgilerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangileri bilgi işleme modelinin ana bileşenlerindendir?

Doğru! Yanlış!

20. Hâkimin “Olay günü saat 21:45 de neredeydin ve ne yapıyordun?” sorusuna yanıt veren sanık aşağıdaki bellek türlerinden hangisini kullanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Eğitim Psikolojisi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…