2015-2016 – DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ – Final Sınavı

1. Ulusal yönetimlerin artık kendi sınırları içindeki ekonomik etkinlikler üzerinde kontrol gücüne sahip olmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sosyolojide, çatışma kuramını sınıflarla sınırlı görmeyip tüm toplumsal gruplar arasındaki kaçınılmaz gerilimlere uygulayan sosyologlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Kültürel görelilik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. İşgücü piyasası, eğitim ve sosyal güvenlik sisteminin işleyişlerinde temel aldığı, ailenin biyolojik olarak belirlendiği varsayımı ile meşruluk kazanan, ideal iş bölümünde kadınların özel alanda ev kadını olarak kalması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Okulda riskli davranışlarda bulunan bir öğrencinin davranışlarının açıklanması için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin incelediği konulardan biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Merceğin büzülüp gevşeme özelliğini kaybetmesiyle görüntünün retinanın arkasına düşmesi sonucu ortaya çıkan görme bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. İnsan davranışlarının nedenlerini onların gözlenebilen eylemlerine bakarak açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Bir çocuğun, ergenin ve bir yetişkinin TV’de izlediği bir haberi algılamasının ve yorumlamasının farklı olduğunu vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi verilen uyarı düzeyleri içerisinde %50 oranında fark edilebilen en düşük düzeydeki uyarıcıdır?

Doğru! Yanlış!

11. Uyarıcıların yanlış veya olduğundan farklı algılanması veya yorumlanmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Duyuların gerçekle ilgili eksik ve hatalı veriler sağladığını söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Bilgiyi işleme kuramına göre okulda öğrendiğimiz bilgiler çoğunlukla aşağıdaki bellek türlerinden hangisinde depolanır?

Doğru! Yanlış!

14. Amigdalanın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre, davranışlarımızı öncelikli güdüleyen ihtiyaçlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Harekete yönelten duygularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Kaygıya yol açan başarısızlık aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi bireyin belirli bir işi başaracak yeteneğe sahip olduğuyla ilgili algısıdır?

Doğru! Yanlış!

19. Öğrencinin ders çalıştığında öğretmenin olumsuz tepkisinden kurtulması hangi pekiştirme türüne örnektir?

Doğru! Yanlış!

20. Olumlu yaşantılar hatırlatan bir müziğin uzun süre dinlenilmediği için artık olumlu hisler uyandırmaması klasik koşullanma ilkelerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…