2015-2016 – Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Final Sınavı

1. Daniel Bell’in ideoloji ile ilgili görüşleri hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Touraine’e göre, aşağıdakilerden hangisi modernliği bugün içinde bulunduğu çürüme ve karmaşadan kurtarmak için yapılması gerekenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Modernizmin köküne bakıldığında aşağıdaki gelişmelerden hangisi görülmez?

Doğru! Yanlış!

4. Zygmunt Bauman'a göre aşağıdakilerden hangisi modernlik öncesi dönemin farklılıklarla ilgili özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Baudrillard’a göre yerleşik kültür ile metalaşmış kültür arasındaki farklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Baudrillarda’a göre kusursuz cinayetin suç kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Baudrillard’ın sanata ilişkin görüşlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Baudrillarda’a göre Batı toplumlarındaki kitlelerin ortadan kalkması ve buharlaşması sonucu onların yerini aşağıdakilerden hangisi almaktadır?

Doğru! Yanlış!

9. Post-yapısalcılığın temel önermeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Jacques Derrida’ın kullandığı yapısöküm metodunu aşağıdaki önermelerden hangisi en iyi karşılar?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi yapısökümünün temel varsayımlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Foucault’nun görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangileri Radikal Demokrasi projesinin temel kavramsal düzeyini oluşturur?

Doğru! Yanlış!

14. Postmarksistlerin günümüz kapitalizm sonrası toplumda sermaye-emek çatışmasının yerini aldığını düşündüğü ikili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Toplumsalın tamamlanmamış ve açık bir karakteri olduğundan hareket eden, politik alanların ve öznelerin çoğullaştığını ve bu çoğulluğun indirgenemez bir karaktere sahip olduğunu iddia eden, birey merkezli hakları temel alan ve evrensellik ilkesini tanımayan hegemonik tasarıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Postmarksizmin Marksizmi eleştirdiği ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Wallerstein’ın günümüz kapitalizm eleştirisine genel olarak katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Temel olarak olay ya da vaka merkezli çalışmalar yerine tarihsel yapıların uzun dönemde incelenmesi yaklaşımını getirerek tarih alanında yapılan çalışmaları tamamıyla değiştiren okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Wallerstein’a göre kapitalist dünya ekonomisinin ortaya çıktığı dönemde ilk olarak yarı çevre konumundaki bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. 16. yüzyıldan bu yana sadece bir tek dünya sistemi varlığını sürdürmektedir oda kapitalist dünya ekonomisidir. Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Çağdaş Sosyoloji Kuramları - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…