2015-2016 – Çağdaş Felsefe I – Üç Ders Sınavı

1. Aşağıdaki felsefecilerden hangisinin kullandığı araçsalcılık teriminin Peirce’in kullandığı pragmatizim terimiyle çok yakın bağları vardır?

Doğru! Yanlış!

2. Peirce'a göre İnançlarımızın ve kanılarımızın insani olmayan, dışsal olarak kalıcı bir şey olarak sabitlenmesi yöntemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aynı yetkinliğe sahip açıklamalar arasında daima daha yalın olanı tercih etmek ve varolanların sayısını gereksiz yere artırmamak gerektiğini savunan ilkeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Kan t'a göre Euklides geometrisinin aksiyomları hangi tür yargılardandır?

Doğru! Yanlış!

5. Frege; açık önermeler cinsinden ele aldığı 'kavramlar'a ne ad vermektedir?

Doğru! Yanlış!

6. Henry Poincare geometrinin aksiyomlarının ne olarak düşünülmeleri gerektiğini söyler?

Doğru! Yanlış!

7. Felsefenin aslî konusunun neyin var olduğu ya da olmadığı, neyi bilip neyi bilmeyeceğimiz gibi sorulardan önce, neyi ne ölçüde ifade edebileceğimiz sorusu haline gelmesi dolayısı ile yaşanan odak kaymasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Moore Paradoksu için bir örnek olarak kabul edilebilir?

Doğru! Yanlış!

9. Russell'ın küme kuramında yer alan paradoksları çözmek üzere Alfred North Whitehead'le Principia Mathematica da geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Wittgenstein’in felsefe çalışmaları boyunca etkili olan temel kaygısı nedir?

Doğru! Yanlış!

11. Carnap’ın Dilin Mantıksal Dizimbilimi adlı eserinde ele aldığı ve herkesin kendi amaçlarına uygun olan dilsel bir biçimi benimsemekte özgür olduğunu ifade ettiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. “İyi temellendirilmiş inançların temelinde iyi temellendirilmemiş inançlar yer alır.” düşüncesi aşağıdaki hangi felsefeciye aittir?

Doğru! Yanlış!

13. Bilimsel olanla olmayanın ayırt edilmesinde yanlışlamacılığı ortaya atan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Wittgenstein’in Felsefî Soruşturmalar’da kullandığı yöntemi en îy[ özetleyecek motto aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Zihin başlı başına bir nesne değil, insanın davranışlarının ve etkinliklerinin belli bir düzenlenişidir. görüşünü savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Quine, bilgisel dizgemizde en az sarsıntıyı yapacak surette değişikliğe gitmemizi nasıl adlandırmaktadır?

Doğru! Yanlış!

17. Wittgenstein Esasen sözcüklere dökülemeyecek şeyler vardır. Bunlar kendilerini aşikâr kılarlar. derken sözcüklerin ne olduğunu düşünmektedir?

Doğru! Yanlış!

18. Mantıksal pozitivizm ve deneyciliğe karşı eleştirileri ile tanınan, felsefe ile bilim dalları arasındaki sınırın ortadan kalktığı bütüncü ve doğalcı bir felsefe anlayışının öncüsü olan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Ryle’a göre farklı sözcük ve ifadelerin farklı bağlamlarda farklı içermelere sahip olması aşağıdakilerden hangisini yaratmaktadır?

Doğru! Yanlış!

20. Tractatus’un son önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Çağdaş Felsefe I - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

13-16 Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…