2015-2016 – Bilim Felsefesi – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisinde belirlenebilir özellik ve belirlenmiş özellik çifti sırayla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Yanımdaki merdivenin uzunluğu 4.5 metredir. önermesi, sözü edilen merdiven nesne dizgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

3. Geçerli tümdengelimsel çıkarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yaptıkları işlemlerin tümüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir tümevarımsal çıkarımdır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki koşullardan hangileri, bir bilimsel önermenin bir olgunun bilgisini ifade edebilmesi için yerine getirmesi gereken koşullardandır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir gözlemin koşullarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi dönüştürme fonksiyonlarının türüne göre anılan ölçeklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Bir dairesel sıralama bağıntısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Bilim felsefesinde gözleme ya da deneye konu olan nesne-dizgelerinin niceliklerine sayısal değer verme işlemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi gözlemin amacıdır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi geçişli (transitif) bir bağıntıdır?

Doğru! Yanlış!

13. a taşı t1 zamanında 44.10 metre yüksekliğindeki kulenin tepesinden serbest düşmeye başlar ise, a taşı t1 zamanından 3 saniye sonra kulenin dibinde bulunur mu? Yukarıdaki deney sorusu aşağıdaki genel soru biçimlerinden hangisini örnekler?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi gözlem ile ilgili bir ontolojik sorudur?

Doğru! Yanlış!

15. Bir önermenin bilgisel olasılığı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıda verilen ve bilim felsefesinde “bilgi üretimine yol açan sorular” olarak adlandırılan sorularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Wesley C. Salmon nedensel olmayan süreçleri nasıl adlandırır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi “A, çünkü B” açıklama - önermesinin, tümdengelimsel-yasacı bilimsel açıklama modelindeki doğru olma koşullarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Açıklamaların birleştirici gücünün, ortak açıklayan-önermelerin azlığı değil, açıklamaların dayandığı çıkarım tiplerinin azlığı ve bu az sayıda çıkarım tipine ait çıkarımların toplam sonuçlarının sayısının büyük olması şeklinde tanımlandığı açıklama modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Nedensel-Düzeneksel Açıklama Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Bilim Felsefesi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…