2015-2016 – Bilim Felsefesi – Final Sınavı

1. Bilim felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi somut bir nesne değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Küçük olma bağıntısının sahip olduğu özellikler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

4. Deney ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi gözlemin yapısını oluşturan öğelerden “gözlemleyenler”in içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

6. Herhangi bir bilimsel açıklamaya yol açan soruda yer alan ve bir olgunun karşılığı olan önermeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki açıklama modellerinden hangisinde, monotonik-olmama özelliğinden dolayı arka plan bilgilerini ifade eden (doğru olduğu bilinen) farklı önermelerden geçerli çıkarımlar yoluyla birbiriyle çelişen sonuçlar türetilebilir?

Doğru! Yanlış!

8. Nedensel-Düzeneksel Açıklama Modelini ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Bilimde sözü edilen “molekül”, “atom”, “elektron” gibi en azından dolaysız olarak gözlemlenebilirleri göstermeyen terimlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi kısmen yorumlanmış teorileri oluşturan öğelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel terim olarak kabul edilebilir?

Doğru! Yanlış!

12. Her teorinin aksiyomlar ile onlardan türetilebilen önermelerin yanı sıra teorinin konusu olan nesne dizgeleri ile bunların özelliklerini temsil eden model denilen matematiksel yapılar içerdiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangileri teori kurmanın amaçları arasındadır?

Doğru! Yanlış!

14. Bayesçi (Olasılıkçı) anlayışta, hipotezin çürütülmesi ne anlama gelir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Charles S. Pierce’in öncüsü olduğu Hipotez-Buluşu görüşüne göre bir hipotezin üretilmesini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

16. Hipotezli-Tümdengelimsel Pekiştirme yönteminde, hipotezler nasıl çürütülür?

Doğru! Yanlış!

17. Bir teorinin hipotezlerinden tümdengelimsel olarak türetilen bir önermenin değillemesi gözlem ve/veya deneyle doğrulanmış bir gözlem önermesi ise bu olguya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Paradigma bileşenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Bir teori dizisinin katı çekirdeği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Kuhn'a göre bilimsel paradigmanın karşılaştığı anomalinin giderilmesi ne anlama gelir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Bilim Felsefesi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…