2015-2016 – Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş – Final Sınavı

1. 2011 yılında aktif büyüklüğü en fazla olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Avrupa’da modern bankacılık aşağıdakilerden hangisinin kurulması ile başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Genel ve katma bütçeli daire ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, kanunla kurulmuş döner sermayeli kuruluşlara, mahkemelere, savcılıklara, icra ve iflas dairelerine, tereke hâkimlerine ve kanunla kurulmuş sosyal kurumlara ait mevduatlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. İstenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri alınabilme ve karşılığında herhangi bir getiri ödenmeme koşuluyla ya da herhangi bir getiri oranı belirlenmeksizin ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeksizin belli bir vade ile yapılacak yatırımdan elde edilecek kâr veya zarara katılma taahhüdü ile toplanan fonlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık düzenlemelerinde yer alan ana sermayenin unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Günümüzde Türkiye’de sigortacılık sektöründe denetleme görevini yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi reasüransın işlevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdaki risk türlerinden hangisi Basel II ile bankacılık düzenlemelerine girmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Gelecekte gerçekleşecek eylem ve alınacak kararların muhtemel sonuçlarını tespit ederek yapılan risk tanımlama yöntemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Sigortanın en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir bankanın asgari sermaye yükümlülüğü %8 ve piyasa riski tutarı 200 milyon TL ise, piyasa riskine esas tutar kaç TL’dir?

Doğru! Yanlış!

12. Sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devretmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Sigortacılık sektöründe hayat ve hayat dışı sigortacılıkta yer alacak sigorta branşlarının neler olacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Doğru! Yanlış!

14. Türk sigorta sisteminde yer alan şirketlerin 2010 yılı verilerine göre, varlık toplamları içinde en az varlığa sahip sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. İlk itfaiye teşkilatının kurulmasına ve yabancı şirketlerin Osmanlı piyasasına girmesine vesile olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. XVII. yüzyılda İngiltere’de sigortacılık başlamadan önce insanların acil durumlarda kullanması amacıyla yaptıkları bağışlardan oluşan sisteme ne ad verilirdi?

Doğru! Yanlış!

17. Osmanlı Devleti’nde sigorta piyasasını düzenlemeye yönelik İttihat ve Terakki Partisi’nin uyguladığı "Milli İktisat" politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Kara taşıtları sigortasının ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi daha etkin olmuştur?

Doğru! Yanlış!

19. Türk sigortacılık sektöründe 2010 yılı verilerine göre en fazla personel sayısına sahip sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörü prim üretiminde kullanılan kaynaklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 – Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…