2014-2015 – İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri – Üç Ders Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk siyasal tarihinde padişah ve yerel güç odakları arasında imzalanmış olan metindir?

Doğru! Yanlış!

2. Virgina Haklar Bildirgesi aşağıdaki düşünürlerden hangisinin görüşlerini yansıtır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Roma yayılmacılığının meşrulaştırılmasında başvurulan düşünce akımıdır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi devlet başkanı konumundaki halifenin adalete uygun hareket etmemesi halinde, görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savunan İslam düşünürüdür?

Doğru! Yanlış!

5. Halkın şikâyetleri üzerine inceleme yapabilen ancak herhangi bir karar yetkisi olmayan devlet görevlisine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi önünde başvurulabilecek hak arama yöntemlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

7. 1503 usulüne dair, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. 1235 usulü ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisi için işletilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Afrika Şartı’nın koruduğu haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi din özgürlüğünün “Forum internum” a ilişkin boyutudur?

Doğru! Yanlış!

12. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesine göre; üye devletler aşağıdakilerden hangisini uygulamaya yetkilidirler?

Doğru! Yanlış!

13. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ayrımcılık yasağı kaçıncı maddede düzenlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde halihazırda görev yapan yargıç sayısı kaçtır?

Doğru! Yanlış!

15. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan özgürlükleri korumak öncelikle taraf devletlerin görevidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, üye devletler bu görevlerini yerine getirmediği zaman devreye girer.” ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

16. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre “potansiyel mağdur” kavramı, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

Doğru! Yanlış!

17. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kaç yılında kabul etmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre güvenlik güçleri, toplumsal bir olayı bastırma anında aşağıdakilerden hangisine son çare olarak başvurmalıdır?

Doğru! Yanlış!

19. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre, yargılama süresinin uzunluğu konusundaki ihlallerde hangi ülke birinci sıradadır?

Doğru! Yanlış!

20. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları arasında yer alan, Ürper ve Diğerleri/Türkiye kararı aşağıdaki özgürlüklerden hangisine ilişkindir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…