2014-2015 – İktisada Giriş – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi olayın ne olması gerektiği ile ilgilenir?

Doğru! Yanlış!

2. Fındık tüketen bir tüketicinin elde ettiği toplam faydayı gösteren aşağıdaki tabloya göre, tüketici tükettiği fındık sayısını 3’den 4’e çıkardığında elde ettiği marjinal fayda düzeyi kaçtır?

Doğru! Yanlış!

3. Bir saatte 5 TL kazanan bir simitçinin, mesai saatleri içinde toplam süresi 2 saat ve bilet fiyatı 15 TL olan bir futbol maçına gitmesinin fırsat maliyeti kaç TL’dir?

Doğru! Yanlış!

4. Üretim imkânları sınırı eğrisinin negatif eğimli olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

5. İktisatta sıkça kullanılan ve “diğer faktörler sabitken” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebinin diğer malların fiyatlarındaki değişmelere ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsüdür?

Doğru! Yanlış!

7. Diğer şartlar sabitken, aşağıdakilerden hangisindeki bir değişme arz eğrisi üzerinde harekete yol açar?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin talep ettiği mal veya hizmet miktarını belirleyen değişkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki tabloya göre piyasa dengesi hangi fiyat düzeyinde oluşmaktadır?

Doğru! Yanlış!

10. Bir ihtiyacı gidermede birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir yatırım için yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdaki tabloya göre, emek kullanımı 3 birimden 4 birime çıkarıldığında, emeğin marjinal ürünü (MPL) kaç olur?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde üretimde sabit bir girdiye giderek artan miktarlarda değişken bir girdi uygulandığında, değişken girdinin marjinal ürününün ve ortalama ürününün belirli bir üretim miktarından sonra düşmeye başlayacağını ifade eder?

Doğru! Yanlış!

14. Uzun dönemde ölçeğe göre sabit getirinin olduğu bir teknolojiye sahip bir firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin şekli nasıldır?

Doğru! Yanlış!

15. Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler üç kat artırıldığında üretim düzeyi iki kat artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

Doğru! Yanlış!

16. Emek piyasasında emek arz ve emek talep eğrilerinin kayması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Fiyat hareketlerinden arındırılmış gerçek satın alma gücünü gösteren ücrete ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Tam rekabet piyasasındaki bir işletmenin talep eğrisinin şekli nasıldır?

Doğru! Yanlış!

19. Alıcı ve satıcılar tarafından alım ve satımı yapılan malların özelliklerinin tıpatıp aynı olması tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder?

Doğru! Yanlış!

20. Üretilen bir malı tek bir arz edicinin piyasaya sürdüğü ve fiyatı da tek taraflı olarak belirlediği piyasaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İktisada Giriş – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…