2014-2015 – Genel Muhasebe – Vize Sınavı

1. Günlük finansal olaylara ilişkin verinin düzenlenerek, belli kurallara uygun bir şekilde günlük defterlere yazılması işlemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. İşletmenin 2013 yılı sonunda varlıklarının toplamı 50.000 TL, öz kaynakları toplamı ise 38.000 TL dir. 2014 yılı sonunda ise varlıklarının 5.000 TL, borçlarının ise 3.000 TL arttığı belirlenmiştir. Bu bilgilere göre, işletmenin 2013 yılı sonundaki öz kaynakları kaç TL dir? ***

Doğru! Yanlış!

*** soru iptal edildi

3. Muhasebenin görevini yerine adil bir şekilde getirmesi, sadece bir grubun değil tüm ilgili tarafların çıkarlarını gözetmesi hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

Doğru! Yanlış!

4. İşletme 500 TL maliyetli malı peşin olarak 450 TL ye satmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Gelir tablosunda, işletmenin faaliyetlerini sürdürürken katlandığı genel yönetim giderleri gibi giderlerin yer aldığı bölüme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. İşletmenin belirli bir tarihte varlık ve kaynaklarının durumunu saptamak için yaptığı sayım ve değerleme sonuçlarının kaydedildiği deftere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi aktif hesaptır?

Doğru! Yanlış!

9. İşletmenin gerçek durumunun ne olduğunun sayım ve değerleme yapılarak saptanmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan hesap kalanları dönem sonu bilançosuna temel teşkil eder?

Doğru! Yanlış!

11. Bilançoda asli hesapların net değerlerinin gösterilmesini sağlayan hesaplara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Ticari mal satış işleminde, aşağıdaki hesaplardan hangisine, satış tutarı ile alacak kaydı yapılır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki işlemlerin hangisi hazır değerler tutarında azalışa neden olur?

Doğru! Yanlış!

14. Ticari mal satışı karşılığında çek alınması işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesaptır?

Doğru! Yanlış!

16. Ekim ayında 30.000 TL ye satın alınan bir binek otomobilin, 5 yıl üzerinden, normal amortisman yöntemine göre ayrılacak ilk yıl amortismanı kaç TL dir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi duran varlık kapsamında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi tutulmaz?

Doğru! Yanlış!

19. Maliyeti 15.000 TL, birikmiş amortismanı 12.000 TL olan demirbaşlar, %18 KDV hariç 8.000 TL ye satılmıştır. Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı kaç TL dir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi amortisman yöntemlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 – Genel Muhasebe – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…