2013-2014 – İktisada Giriş – Vize Sınavı

1. Herhangi bir şeyi elde etmek için vazgeçilen en değerli alternatife ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Herhangi bir mala ilişkin bireysel talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Sınırlı parasal olanakları ile faydasını maksimize etmek isteyen bir tüketicinin mallara harcadığı son liraların marjinal faydalarını birbirine eşitlemesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir malın en son tüketilen biriminden elde edilen ilave faydaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın kapsamına giren konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin talep ettiği mal veya hizmet miktarını belirleyen değişkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Bir mala ilişkin talebin gelir esnekliğinin değeri sıfırdan küçükse, bu mala ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Diğer değişkenler sabitken, tüketicilerin geliri arttığında tüketicilerin o mala olan talebi de artıyorsa bu mallara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında, tüketicinin göreli olarak daha ucuz mallara yönelmesine yol açan etkiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin diğer malın fiyatındaki yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken girdi olduğu zaman sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler üç kat artırıldığında üretim miktarı iki kat artıyorsa, üretimde aşağıdakilerden hangisinin varlığı söz konusudur?

Doğru! Yanlış!

13. Bir yatırım için yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir firma için kâr maksimizasyonunun genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olduğunu gösterir?

Doğru! Yanlış!

16. Ücret artışının, boş zamanın fiyatını yükselterek emek arzı üzerinde yarattığı artış yönündeki baskıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Çok sayıda arz eden karşısında tek bir alıcının piyasadan mal ya da hizmet talep ettiği piyasalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Monopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Üretim faktörlerine olan talebe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İktisada Giriş – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…