2018-2019 – Kültürlerarası İletişim – Vize (4) Deneme Sınavı

1. “Herhangi bir korku filminde yere dökülmüş kırmızı bir sıvı büyük olasılıkla kan olarak algılanırken, aynı sıvı bir komedi filminde salça, reçel ya da boya olarak algılanır.“ Bu durum aşağıdaki hangi bağlam ile ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

2. Hangisi “algı” kavramı için geçerli değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi kodların içinde oluşturulduğu bağlamlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Geniş bağlamlı kültürlerde algı süzgeci anlam yaratmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyar?

Doğru! Yanlış!

5. İletişime katılanlar arasındaki bireysel ilişkiler, onların sözsüz ifadeleri, fiziksel ve toplumsal ortamı da içeren bütün dolaylı mesajlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

6. Ortama bağımlı düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Ortamdan bağımsız düşünme biçemi bilimsel olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

8. Stewart’a göre aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Hsu, Kuzey Amerikan ve Çin kültürlerini karşılaştırıldığında en önemli farklılık olarak aşağıdakilerden hangisini bulmuştur?

Doğru! Yanlış!

10. Güç aralığı az olan kültürlerin, güç aralığı büyük kültüre sahip ülkelerde çalışan üyeleri, hangisini anlamakta zorluk çekmeyebilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi algı kavramını en iyi açıklar?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi kültürel kodlarla algı arasındaki ilişkiyi açıklar?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi ortama bağımlı düşünme biçemine özgü davranıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi düşünme biçemlerinde farklılığı gösterir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi algı ile kültür arasındaki bağlantıyı gösterir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi algı süzgeci ile ilgili değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi ortaklaşa davranışçı kültürlerde daha çok gözlenir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü kültürün ürünlerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi geniş bağlamlı kültürlerin iletişim davranışlarındandır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi sözel kanalı daha çok kullanma eğilimindedir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Kültürlerarası İletişim - Vize (4) Deneme Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…