2018-2019 – Kültürlerarası İletişim – Vize Sınavı

1. Toplum ve topluluk kavramlarını birbirinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi etnomerkezci bir düşünme tarzı değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin sembol fonksiyonu ile ilişkili değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yükselen bir değerdir?

Doğru! Yanlış!

6. “İletişim süreci gerçekleşirken içinde bulunulan fiziki ortamı, zamanı ve sosyal ilişkiler ağını” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İnsanlar, kültürler ve toplumlar hakkındaki basmakalıp fikirlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Kültürlerarası kavramını ilk ortaya koyan ve tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. "Geert Hofstede uluslar arası bir şirketin farklı kültürlere mensup çalışanlarının değer yönelimlerini araştırarak ____________ kuramını geliştirmiştir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki normlardan hangisine aykırı davranan bireyler toplum tarafından dışlanırlar?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki durumlardan hangisi güç aralığının büyük olduğu kültürlerde görülmez?

Doğru! Yanlış!

12. Anlamın koda yüklenmesi için duyu organlarının enformasyonları alıp işlemesi gerekir. Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi her enformasyonun islenmemesinin nedenlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi doğu kültürlerinin bilişsel davranış kalıplarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi geniş bağlamlı kültürün özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi monokronik kültürlerde görülmez?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi giyim kodlarının anlamında doğrudan etkili olmaz?

Doğru! Yanlış!

17. Bir insanı severken birden nefret etmek aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi kültürel boyutlar kuramının belirlediği temel sorunlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. “ _____________ altkültürlerde yüz yüze iletişimde elde edilen enformasyon medya dolayımlı enformasyondan daha üstün tutulur.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

20. Kültürün sözsüz bileşenlerini açıklamak ve iletişim üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla geliştirilen kurama _______________ sistemleri kuramı denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Kültürlerarası İletişim - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…