2015-2016 – Etkili İletişim Teknikleri – Üç Ders Sınavı

1. Kızgınlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi erkeklerden beklenen davranışlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. İletişimde olumlu ilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Bir şeyin nasıl yapıldığı, nasıl imal edildiği ya da nasıl çalıştığı hakkında yapılan bir konuşma aşağıdaki konuşma türlerinden hangisine dahildir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir cenaze evi ortamındaki iletişimi açıklayan iletişim bağlamı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Koruyucu ve yargılayıcı olmak üzere iki biçimde kendisini gösteren benlik durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Elle kaçan balığın büyüklüğünü ya da bir kitabın kalınlığını göstermek aşağıdaki hangi sözsüz iletişim işlevini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi soğuk renklerin insanlarda meydana getirdiği psikolojik etkilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Mobbing ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Richmond ve McCroskey’in kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları araştırmasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre, insanların doğuştan sahip oldukları ve arzu ettikleri temel ihtiyaçlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Bilgi toplumu kuramı kime aittir?

Doğru! Yanlış!

14. Bazı durumlarda insanın, bir yakınının çektiği acıyı hissederek kendisinin de acı çekmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Konuşmayı oluşturan etmenlerden biri olan ve deyiş-söyleyiş özelliği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Kurdek ve Rodgon’a göre; “Diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektif türlerinden hangisini açıklar?

Doğru! Yanlış!

17. Kişinin sahip olduğu tüm zihinsel yapı ve dış özelliklerinin bütünü olan kavrama ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Kültürü oluşturan öğeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler ve yanlış varsayımlar gibi zihinsel engellerin iletiyi almada ve işlemede sorun çıkarması durumuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen iletişim biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Etkili İletişim Teknikleri - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…