2017-2018 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II – Final Sınavı

1. Fransız Sosyoloji Okulu’na göre "Mantığın Menşei Problemi" adlı çalışmada, Necati Öner’in ağırlık verdiği sorun/sorunlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Ülken’e göre hakikat, gerçek, düşünce gibi problemlerin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Ahlak Öğretileri I Mutluluk Ahlakı adlı kitap, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

4. Ali Suavi, insanı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Varlık felsefesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi, İsmail Tunalı’nın estetik fenomeni üzerinde kurduğu temel yapı taşlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. N. Uygur’a göre tarih bilimlerini konu alan tarih felsefesi hangi bilgi anlayışına yönelmelidir?

Doğru! Yanlış!

8. Ali Fuad Başgil, bir şahsın hayat ve cemiyet hakkında kendi görüşlerini mutlak surette hak ve başkalarınınkini batıl telakki eden cahilane bir düşmanlığa ne ad vermektedir?

Doğru! Yanlış!

9. Filibeli Ahmet Hilmi, dinin gerekliliğini aşağıdakilerden hangisiyle açıklamıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Devleti, "kamu siyaseti düşüncesiyle birleşerek siyasi velayete tabi olan heyet" olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e göre bir Türkçü’nün bağlı kalacağı ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Deney bilgisiyle değerler bilgisi ayrımını din felsefesinin çıkış noktası olarak görmüş olan Şekip Tunç, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisinden hareketle varmıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Şekip Tunç’a göre, din meselesini metotlu bir düşünce ve muhakeme ile aydınlığa çıkarmaya, anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalışan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Mehmet Aydın’a göre, din felsefesine konusu bakımından en yakın olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Ahmet Hilmi’ye göre, kendisinin yaşadığı çağda İslam’ın olumsuz duruma gelmesine yol açan temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Ümit Hassan, eşitlik / eşitsizlik ile babahanlık / anahanlık (babaerkil, anaerkil) kavram çiftlerini aşağıdaki sorunlardan hangisini açıklamak için kullanmıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Köprülü’ye göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin temel kaynağıdır?

Doğru! Yanlış!

18. Fuad Köprülü’nün, Türklerin barbar olmadıklarını, geliştirdikleri yazılar, kullandıkları alfabeler, güzel sanatlar, şiirler, ozanlar, vb. unsurlardan hareketle açıklamaya çalıştığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Ömer Naci Soykan’ın, Türkçe’nin bölünmeyen tek heceli kökleri için kullandığı benzetme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Felsefe yapmanın ya da düşünce üretmenin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi II - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…