2018-2019 – Çağdaş Felsefe I – Final (5-6) Deneme Sınavı

1. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrulanabilirliğin sınırları kapsamında doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Viyana Çevresi olarak anılan topluluğun faaliyetleri ne içindir?

Doğru! Yanlış!

3. Mantıksal pozitivistler için güçlü ve zayıf doğrulanabilme arasında fark nedir?

Doğru! Yanlış!

4. Carnap'ın Aufbau projesinde olduğu gibi herkesin yapılması gerektiğini söyleyip yapmadığı işe soyunan kişi olduğu dizimbiliminin amacı nedir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıda belirtilen maddelerden hangileri Comte’a göre insanlık gelişimi sürecindeki safhalar arasında yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. _________ Batı Almanya’da 1891 yılında doğmuştur. Tarski’nin çalışmalarından etkilenip Tarski’nin doğruluğun tanımlanmasına ilişkin yaklaşımını kendi felsefî projesine eklemlemeye çalışmıştır. Kendisinin en tanınmış eseri Logische Syntax der Sprache (Dilin Mantıksal Dizimbilimi)'dir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun düşen kişidir?

Doğru! Yanlış!

8. Özelikle mantık, matematik ve fizik alanında gerçekleşen ilerlemelerin ışığında deneyciliği ve bilimi yeniden şekillendirmek üzere Viyana Çevresi olarak adlandırılan bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış felsefî yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Auguste Comte tarafından felsefeye bir terim olarak kazandırılan Pozitivizm ne demektir?

Doğru! Yanlış!

10. Mantıksal pozitivistlerin dilin mantığını (tümdengelimsel ya da tümevarımsal olsun) çözümlemesinin sonucu ne olmuştur?

Doğru! Yanlış!

11. Wittgenstein'ın Düşünmeyin, fakat bakın! şeklindeki mottosu ne anlama gelmektedir?

Doğru! Yanlış!

12. Wittgenstein’ın Tractatus’taki bakış açısını terk etmesinin nedenleri nelerdir?

Doğru! Yanlış!

13. Ailevi benzerlikler kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar’da, kuşatıcı bir anlam kuramının geliştirilemeyeceği düşüncesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Tractatus’ta Wittgenstein adların hangi özelliğinden bahsetmektedir?

Doğru! Yanlış!

16. Wittgenstein'a göre söz konusu kuralların, dil oyunlarının ve diğer pek çok inancımızın arkasında ne vardır?

Doğru! Yanlış!

17. Örneklemeli tanımlamaların neden dil oyunlarına gereksinim duyduğunu hangisi en iyi şekilde ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

18. Wittgenstein'ın Tractatus adlı yapıtında savunduğu bazı görüşlerle ilgili fikrini değiştirmesinin sebebi nedir?

Doğru! Yanlış!

19. Wittgenstein'ın geç dönem felsefe anlayışına göre nesneler ve adlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein'ın dil oyunları ile ilgili görüşlerine göre yanlış bilgi içermektedir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Çağdaş Felsefe I - Final (5-6) Deneme Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…