logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
1.
Virus simetrisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kübik simetri morfolojisi eşkenar beşgenlerden oluşur.
Soru Açıklaması
2.
Virusun morfolojik oluşumuna katılan proteinlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Yapısal proteinler
Soru Açıklaması
3.
Bir virusun enfeksiyon oluşturma gücünün ortadan kaldırılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" İnaktivasyon
Soru Açıklaması
4.
 Viral zarfla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Virus zarfı büyük oranda proteinlerden oluşur.
Soru Açıklaması
5.
Viruslerde nükleik asit ve kapsidin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nükleokapsid
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi virusların çoğalma basamaklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İnkübasyon
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki enfeksiyöz ajanlardan hangisinde nükleik asit bulunmaz? 
Doğru Cevap: "D" Prion
Soru Açıklaması
8.
Bir virusun hücre kültüründe çoğalma özellikleri dikkate alınarak oluşturulan gruplarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Biyotip
Soru Açıklaması
9.
Uydu viruslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Çoğalabilmek için başka bir virusa ihtiyaç duyan etkenlerdir.
Soru Açıklaması
10.
Virus sınıflandırmasıyla ilgili olarak, “Alttip” kavramı aşağıda verilen kavramlardan hangisi içinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Serotip
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Embriyolu yumurtalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Embriyolu tavuk yumurtalarının virus üretilmesinde kullanımı deney hayvanlarına kıyasla daha pahalıdır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hücrelerin kültür kabına tutunarak çoğaldığı hücre kültürü tipini ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Stationer hücre kültürü
Soru Açıklaması
13.
Hücre kültürlerindeki hücrelerin kültür kabından ayrılması amacıyla en sık kullanılan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tripsin
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “subkültür” terimi ile aynı anlamda kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" Pasaj
Soru Açıklaması
15.
Bünyelerinde değişik mikroorganizmalar bulunmasına karşın hastalık etkeni olan mikroorganizmaları taşımayan deney hayvanlarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Spesifik patojen free (SPF) deney hayvanları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi lokal viral enfeksiyonların özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Sınırlı bir bölgede veya dokuda yerleşmiştir.
Soru Açıklaması
17.
“Biyolojik vektör” terimi aşağıdaki bulaşma yollarından hangisi ile ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "A" Artropodlarla bulaşma
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdaki dokulardan hangisi virusların vücuda girmek için kullandığı doğal yollardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Karaciğer hücreleri
Soru Açıklaması
19.
Virusların kan yoluyla vücuda yayılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Viremi
Soru Açıklaması
20.
Dışkı ile saçılan virusların yeni konakçılar tarafından kontamine yem ve su ile ağız yolundan alınmasıyla gerçekleşen bulaşmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Fekal-oral bulaşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS