logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2015 - GÜZ ARA)
1.
Viruslar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Viruslar kendi enerji ihtiyacını karşılar, ancak yapı taşlarını sentezleyemez.
Soru Açıklaması
2.
Viral zarfla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Virus zarfı büyük oranda proteinlerden oluşur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde virus bünyesinde yer alan yapılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Kapsomer-kapsid-nükleokapsid-virion
Soru Açıklaması
4.
Virusların büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Virusların büyüklüğü 300 nm’den düşüktür.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi milattan önceki dönemlerde var olduğu bilinen virus hastalıklarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Kuduz
Soru Açıklaması
6.
Virusların sınıflandırılmasında, virus dizinlerini ifade etmek için aşağıdaki eklerden hangisi kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Virales
Soru Açıklaması
7.
Bir virusun yüzeyine bağlanarak çoğalabildiği hücreye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Konak hücre
Soru Açıklaması
8.
Bir virusun hücre kültüründe çoğalma özellikleri dikkate alınarak oluşturulan gruplarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Biyotip
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi taksonomik olarak daha yukarıda yer alan bir sınıflandırma basamağıdır? 
Doğru Cevap: "E" Mononegavirales
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki enfeksiyöz ajanlardan hangisinde nükleik asit bulunmaz? 
Doğru Cevap: "A" Prion
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Embriyolu yumurtalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Embriyolu tavuk yumurtalarının virus üretilmesinde kullanımı deney hayvanlarına kıyasla daha pahalıdır.
Soru Açıklaması
12.
Hücrelerin vücut dışı ortamlarda beslenmelerini sağlamak için kullanılan sıvı ortamlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Hücre üretme vasatı
Soru Açıklaması
13.
Deney hayvanlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Spesifik patojen free hayvanlarla yapılan deneylerde konvansiyonel hayvanlara göre daha güvenilir sonuçlar alınır.
Soru Açıklaması
14.
Organ parçalarının canlılıklarını korumak üzere vücut dışında muhafaza edilmeleri ve üretilmelerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Organ kültürü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “subkültür” terimi ile aynı anlamda kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Pasaj
Soru Açıklaması
16.
Solunum sistemi enfeksiyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Üst solunum sistemi enfeksiyonu oluşturan viruslar öncelikle akciğere yerleşir.
Soru Açıklaması
17.
Virusların rendering ürünleriyle bulaşması aşağıdaki bulaşma yollarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "B" Kontamine gıdalarla bulaşma
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdaki dokulardan hangisi virusların vücuda girmek için kullandığı doğal yollardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Karaciğer hücreleri
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi virusun plazentayı geçemediğ ancak doğum sırasında anneden yavruya bulaştırıldığı durumları ifade eder? 

 
Doğru Cevap: "C" Perinatal enfeksiyon
Soru Açıklaması
20.
“Biyolojik vektör” terimi aşağıdaki bulaşma yollarından hangisi ile ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "C" Artropodlarla bulaşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS