logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi her virus türünde bulunmayan yapısal bir bölümdür? 
Doğru Cevap: "D" Zarf
Soru Açıklaması
2.
Hayvan virusları tarafından kullanılmayan penetrasyon (hücre içine girme) yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Translokasyon
Soru Açıklaması
3.
Hücre kültürlerindeki hücrelerin kültür kabından ayrılması amacıyla en sık kullanılan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tripsin
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki terimlerden hangisi virusların aynı popülasyonda bulunan duyarlı bireyler arasında nakledilmesini ifade etmek için kullanılır? 
Doğru Cevap: "E" Horizontal bulaşma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar malzemeleri için uygulanan bir sterilizasyon yöntemidir? 

 
Doğru Cevap: "D" Işınlama
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar çalışanını ve çalışılan materyali kontaminasyonlardan korumak üzere tasarlanmış bir laboratuvar cihazıdır? 
Doğru Cevap: "E" Biyogüvenlik kabini
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi viroloji çalışmalarında dış ortamdan kaynaklanacak mikroorganizma kontaminasyonunu en aza indirmeye yönelik tedbirlerin uygulanmasını içeren çalışma yöntemidir?
Doğru Cevap: "A" Aseptik teknik
Soru Açıklaması
8.
 İshalle seyreden bir enfeksiyonun teşhisi için aşağıdaki materyallerinden hangisinin kullanılması uygun değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kan serumu
Soru Açıklaması
9.
Teşhis materyallerinin nakledilmesi amacıyla kullanılan sıvı ya da yarı katı ortamlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Transport vasatı
Soru Açıklaması
10.
Virolojik teşhis amacıyla örneklenen doku materyallerinin nakledilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Gliserinli PBS içinde nakledilebilir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Aşağıdakilerden hangisi sığır vebasının özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Latent özelliğe sahip bulaşıcı bir hastalıktır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki hastalıkların hangisinin epidemiyolojisinde ana kaynak olarak immunotolere persiste enfekte sığırlar rol oynamaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Sığırların viral diyaresi
Soru Açıklaması
13.
Şap hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Genç danalarda ani ölüme neden olur.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin inkübasyon süresi en uzundur? 
Doğru Cevap: "A" Maedi-visna hastalığı
Soru Açıklaması
15.
Mavidil hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Sokucu sinekler aracılığıyla taşınır.
Soru Açıklaması
16.
İlk olarak İngiltere ile Galler arasındaki sınır bölgesinde görülen hastalığa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Border disease
Soru Açıklaması
17.
 Kuduz virusu bir hayvandan bir diğer hayvana veya insana genellikle hangi yolla bulaşır?
Doğru Cevap: "D" Isırma yoluyla
Soru Açıklaması
18.
Köpek gençlik hastalığı virusuna aşağıdaki hayvanlardan hangisi duyarlı değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kedi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki at hastalıklardan hangisinde korunma amacıyla aşı uygulaması bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Atların enfeksiyöz anemisi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin etkeni 9 serotipe sahiptir? 
Doğru Cevap: "C" At vebası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - 2. SINIF - (2018 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS