logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde virusların yapısal bölümlerinden biri verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kapsid
Soru Açıklaması
2.
Bir virusun enfeksiyon oluşturma gücünün ortadan kaldırılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" İnaktivasyon
Soru Açıklaması
3.
Nükleokapsid tanımlaması aşağıdaki viral yapılardan hangilerini içerir? 
Doğru Cevap: "B" Kapsid ve nükleik asit
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi viral zarfın köken aldığı hücresel yapılardan biridir? 
Doğru Cevap: "D" Golgi aygıtı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi virusların canlılığını olumsuz etkileyecek faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Hücre içi ortam
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi virusların konak hücreye girmek için kullandığı yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Pinositoz
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi subviral ajanlardan biridir? 
Doğru Cevap: "E" Viroid
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki olaylardan hangisi farklı iki virusun katılımıyla gerçekleşir? 
Doğru Cevap: "E" İnterferens
Soru Açıklaması
9.
Virusların isimlendirilmesinde “viridae” son eki hangi sınıflandırma basamağı için kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" Aile
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalığı’na (TSE) neden olan etken tipini içermektedir? 
Doğru Cevap: "A" Prion
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
 Monolayer hücre kültürleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Hücreler kültür kabına tutunmadan çoğalır.
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi hücrelerin kültür kabına tutunarak çoğaldığı hücre kültürü tipini ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "D" Stationer hücre kültürü
Soru Açıklaması
13.
 Diploid hücre kültürlerinin elde edilebilmesi için primer hücre kültürüne uygulanan işleme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Subkültür hazırlama
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi embriyolu tavuk yumurtasına ekim yapılırken sıklıkla kullanılan bölgelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kan damarları
Soru Açıklaması
15.
Germ free (GF) deney hayvanlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Bünyelerinde sadece patojen mikroorganizmalar bulunur.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir horizontal bulaşma şekli değildir? 
Doğru Cevap: "A" Transplazenter bulaşma
Soru Açıklaması
17.
Virusların vücuda girdiği bölgede yerleşerek viremi şekillenmeden sınırlı bir alanda enfeksiyon oluşturmasına ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Lokal enfeksiyon
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi virusların organizmaya doğumdan sonraki dönemde girişini ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Postnatal enfeksiyon
Soru Açıklaması
19.
Virusların vücutta yayılımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Deriden giren viruslar kan yoluyla yayılabilir.
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi öncelikli olarak fekal-oral yolla bulaşma potansiyeli taşır?
Doğru Cevap: "D" Bağırsak enfeksiyonları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU- 2. SINIF - ADALET - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS