logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Virus yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütün virusların yapısında zarf bulunur.
Soru Açıklaması
2.
Bir virus türünün değişik biyolojik özellikler gösteren tiplerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Biyotip
Soru Açıklaması
3.
Hücre kültürü nedir? 
Doğru Cevap: "B" Dokulardaki hücrelerin bireysel olarak ayrılması ve kültüre edilmesidir.
Soru Açıklaması
4.
Virusların anne-baba jenerasyonundan yavru jenerasyona bulaştırılmasına ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "D" Vertikal bulaşma
Soru Açıklaması
5.
 Santrifüjleme işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Ultrasantrifüjler en çok 1.000 devir/dakika hızla çalışır.
Soru Açıklaması
6.
Bir cisim üzerinde veya bir maddenin içeriğinde bulunan patojen mikroorganizmaların elimine edilmesine yönelik olarak fiziksel ve kimyasal maddelerin uygulanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dezenfeksiyon
Soru Açıklaması
7.
Hücre kültürüne ekim için hazır hale getirilen materyale ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İnokulum
Soru Açıklaması
8.
Serolojik testlerde kullanılmak amacıyla alınan kan örnekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Katkısız tüplere alınmalıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin morbidite ve mortalitesi en yüksektir? 
Doğru Cevap: "E" Sığır vebası
Soru Açıklaması
10.
Şap hastalığına aşağıdaki hayvan türlerinden hangisi duyarlı değildir? 
Doğru Cevap: "D" At
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Şap hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Konjenital anomalili doğumlara neden olur.
Soru Açıklaması
12.
Scrapie hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "B" Prion
Soru Açıklaması
13.
Mavidil hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Bulaşma direkt temas yoluyla meydana gelir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kuzularda konjenital anomalilere neden olur? 
Doğru Cevap: "B" Mavidil hastalığı
Soru Açıklaması
15.
Kuduz hastalığına neden olan virus ailesi ve grubu aşağıdakilerden hangileridir? 
Doğru Cevap: "A" Rhabdoviridae - Lyssavirus
Soru Açıklaması
16.
Kuduz hastalığının canlı bireylerde teşhisi için laboratuvara aşağıdaki örneklerden hangisi gönderilmelidir? 
Doğru Cevap: "A" Tükürük örneği
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde parvovirus enfeksiyonunun en önemli semptomudur? 
Doğru Cevap: "B" Kanlı ishal
Soru Açıklaması
18.
At vebası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Aşılama en etkili mücadele yöntemidir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi atların influenzasında gözlenen klinik bulgular arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Yaygın ödem
Soru Açıklaması
20.
At vebası virusunun kaç serotipi vardır? 
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMETE GİRİŞ - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS