logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Kapsomerlerin nükleik asidin üzerine ardı ardına dizilerek bir eksen etrafında dönecek şekilde sıralandığı virus simetrisi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Helikal simetri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi viruslarda görülen morfolojilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sirküler simetri
Soru Açıklaması
3.
Viruslerde nükleik asit ve kapsidin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Nükleokapsid
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yapısal viral proteinlerin görevleri arasında değildir? 
Doğru Cevap: "E" Nükleik asitin sentezini sağlamak
Soru Açıklaması
5.
Virion nedir? 
Doğru Cevap: "A" Enfeksiyon oluşturma yeteneğindeki virus partikülleridir.
Soru Açıklaması
6.
Penetrasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Hücre yüzeyine tutunan virusun hücre içine alındığı dönemdir.
Soru Açıklaması
7.
Serotip nedir?
Doğru Cevap: "E" Bir virus türünün serolojik olarak farklılıklar gösteren tiplerinin yer aldığı gruptur.
Soru Açıklaması
8.
Virus çoğalmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Viruslar her canlı hücre tipinde çoğalabilir.
Soru Açıklaması
9.
Virion yapısındaki zarfın hücre membranı ile kaynaşması yoluyla virusun hücre içine alındığı mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Füzyon
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi virusların çoğalma basamaklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İnkübasyon
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VİROLOJİ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
 Aşağıdakilerden hangisi embriyolu yumurtalarda virus ekimi yapılan bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hava kesesi
Soru Açıklaması
12.
 Kültür kabı yüzeyini tek tabaka halinde kaplayarak üreyen hücre kültürlerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Monolayer hücre kültürü
Soru Açıklaması
13.
Bünyelerinde hiçbir mikroorganizma ve bunlara karşı oluşmuş antikor bulunmayan deney hayvanlarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Germ free deney hayvanları
Soru Açıklaması
14.
Hücre kültürleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Hücre kültürlerinin üretilmesinde 56°C inkübatörler kullanılır.
Soru Açıklaması
15.
Hücre kültürü şişelerinde çoğaltılan hücrelerin bulundukları kaplardan kaldırılarak yeni kaplara aktarılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Subkültür
Soru Açıklaması
16.
Virusların vücuda sindirim sistemi yoluyla girişine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Sindirim sistemindeki silier aktivite virusun ağız yoluyla dışarı atılmasına olanak sağlar.
Soru Açıklaması
17.
İatrojenik bulaşma modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Virusların hekimlik uygulamalarındaki hatalara bağlı olarak bulaşmasıdır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi virusların anneden yavruya doğum sırasında bulaşmasını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Perinatal enfeksiyon
Soru Açıklaması
19.
Mekanik vektör nedir? 
Doğru Cevap: "B" Virusların konakçılar arasında nakledilmesini sağlayan ancak vücudunda virus çoğalmasının olmadığı canlı aracılardır.
Soru Açıklaması
20.
Virusların kan yoluyla vücuda yayılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Viremi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL POLİTİKA - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS