logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Ülkelerarası, hatta kıtalararası yayılma eğilimi gösteren salgınlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Pandemik infeksiyon
Soru Açıklaması
2.
 Lancefield serogruplandırmasına göre Enterokoklar'ın yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
3.
Bacillus anthracis'in vücut dışında bulunduğu form aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Spor form
Soru Açıklaması
4.
Psödomonaslar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Zorunlu anaerobiktir.
Soru Açıklaması
5.
Yersinia'larla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Gram pozitiflerdir.
Soru Açıklaması
6.
İnsan ve hayvanlarda infeksiyona yol açan Salmonella etkenleri genellikle aşağıdaki alt türlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Salmonella enterica subsp. enterica
Soru Açıklaması
7.
Escherichia coli’nin MacConkey agardaki koloni rengi ve bu rengin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Pembe koloni – laktoz pozitif olması
Soru Açıklaması
8.
Sığır tüberkulozunun etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mycobacterium bovis
Soru Açıklaması
9.
Mikobakteriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?.
Doğru Cevap: "B" Spor oluştururlar.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi aktinomiçeslerin üremesini olumlu etkileyen faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Karbondioksit
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi nörotoksik klostridium türlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "B" C.botulinum
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Bakteriodes’lerin genel özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Anaerobik olmaları
Soru Açıklaması
13.
 Klostridiumlarda toksin varlığını ortaya koymada önem taşıyan laboratuar yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Hayvan deneyi
Soru Açıklaması
14.
Başlıca bulaşma yolu keneler olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Lyme
Soru Açıklaması
15.
Mikoplazmaların rutin teşhisinde, katı besiyerinde üremelerini (kolonilerini) kontrol etmek için kullanılan mikroskop aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Stereomikroskop
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinin hücre duvarı yoktur? 
Doğru Cevap: "D" Mikoplazma
Soru Açıklaması
17.
Klamidya infeksiyonlarının serolojik tanısında en yaygın kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Komplement fiksasyon
Soru Açıklaması
18.
Beyaz kan hücrelerinin parazitleri olarak tanımlanan ve monositlerde sitoplazma içerisinde “morula” adı verilen kümeler halinde görülen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Erlişya
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi Aspergillus'un mikroskopik incelenmesinde görülen yapılardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Metula
Soru Açıklaması
20.
Microsporum canis’in makrokonidiumunun şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İğ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ HUKUK - (I) - 1. SINIF - (2018 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS