logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
1.
Hastalıkların incelenmesinde epidemiyolojinin diğer bilim dallarından farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Populasyon düzeyinde incelemesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki hastalık belirleyicilerinden hangisi konak belirleyici faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Stres
Soru Açıklaması
3.
Hastalık etkenini uzun süre bulaştırmadan vücudunda tutan konak aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Gizleyen konak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hastalık seyrine göre infeksiyon tiplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ortak infeksiyon
Soru Açıklaması
5.
Sahada hastalığın ve hastalık nedenlerinin gözlenmesine dayanan epidemiyoloji bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Tanımlayıcı epidemiyoloji
Soru Açıklaması
6.
Mastitis etiyolojisinde en yüksek rol oynayan bakteri türleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Stafilokok
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi enterokok infeksiyonlarının patogenezinde etkili virulens faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Koagülaz
Soru Açıklaması
8.
Streptokokların tiplendirmesinde kullanılan Lancefield serogruplandırmasının dayandığı esas aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Presipitasyon
Soru Açıklaması
9.
Anaerobik olan stafilokok türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" S.saccharolyticus
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi beta hemolitik streptokok türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" S.agalactiae
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Antraks (Şarbon) hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Bulaşma sadece deri yoluyla gerçekleşir.
Soru Açıklaması
12.
Bacillus anthracis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Besiyerinde R tipi koloniler oluştururlar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi koyun, sığır ve keçilerde Listeria monocytogenes'in oluşturduğu klinik hastalık formlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Pnömoni
Soru Açıklaması
14.
Rhodococcus equi'nin hayvanlarda oluşturduğu hastalıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sığırlarda pnömoni
Soru Açıklaması
15.
Korinebakterilerin mikroskoptaki görünümleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" V, X, Y biçimli
Soru Açıklaması
16.
Ruam hastalığının alerjik tanısının yapıldığı test aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Mallein testi
Soru Açıklaması
17.
Mikroskopik incelemede martı kanadı şeklinde görülen tür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Campylobacter jejuni
Soru Açıklaması
18.
Atların bulaşıcı metritis (CEM) hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taylorella equigenitalis
Soru Açıklaması
19.
Üremek için %10 CO2 'li ortama ihtiyaç duyan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Brucella abortus
Soru Açıklaması
20.
Sadece Brucella abortus'un identifikasyonu için kullanılan ve Rusya' da izole edilen bakteriyofaj aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tibilisi fajı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TIBBİ BELGELEME - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS