logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların bulaşmasında “fomit” adı verilen aracılardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" Kemik unu
Soru Açıklaması
2.
nsan sağlığı açısından enterokokların direnç oluşturduğu antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vankomisin
Soru Açıklaması
3.
Hayvanlardan Rhodococcus equi tanısı amacıyla örneği alınan materyal aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Akciğer
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdaki testlerden hangisi brusellosisin serolojik teşhisinde kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "D" Nötralizasyon testi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Enterobakteri familyasına ait genuslardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Mikobakteri
Soru Açıklaması
6.
Salmonellanın serolojik tanısında serumdaki antikor titresini belirlemek amacıyla kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Mikroaglütinasyon testi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi mikobakterileri diğer bakterilerden ayıran tipik özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" GC oranlarının yüksek olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi aktinomiçeslerin üremesini olumlu etkileyen etmenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Karbondioksit
Soru Açıklaması
9.
İdentifikasyonunda CAMP testi kullanılan Klostridum türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" C. pefringens
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi evcil hayvanlarda Bakteriodes türlerinin izole edildiği infeksiyon odaklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Bradzot
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Hayvan ve insanların ağız boşluğu ve sindirim sistemlerinin mikroflorası içinde yer alıp, infeksiyon odaklarında Dichelobacter nodosus ve Arcanobacterium pyogenes ile miks infeksiyonlar oluşturan zorunlu anaerob bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Fusobacterium necrophorum
Soru Açıklaması
12.
Mikoplazmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kapsüllüdürler.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)’nün bildirilmesi zorunlu hastalıklar listesinde yer alan hastalıkların etmenlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae
Soru Açıklaması
14.
Mikroskobik incelemede Borreliaların Leptospiralara göre farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Leptospiralara göre daha uzun, daha geniş yapılı ve seyrek kıvrımlı olması
Soru Açıklaması
15.
Köpeklerde görülen, infekte trematodları içeren çiğ balıkların tüketilmesine bağlı Salmon Zehirlenmesi hastalığına neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Neorickettsia helminthoeca
Soru Açıklaması
16.
Neden olduğu infeksiyonun serolojik tanısında altın standart test olarak indirekt florasan antikor tekniği kullanılan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ehrlichia canis
Soru Açıklaması
17.
 Klamidyaların metabolik olarak aktif, infeksiyöz olmayan, hücreiçi formu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Retiküler cisimcik
Soru Açıklaması
18.
 Microsporum canis’in makrokonidiumunun şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İğ
Soru Açıklaması
19.
Trichophyton equinum‘un üretilmesinde besiyerine ilave edilmesi gereken madde aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Nikotinik asit
Soru Açıklaması
20.
Histoplasma capsulatum yönünden direkt mikroskobik inceleme preperatlarının hazırlanmasında kullanılan boya aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Giemsa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TIP TERİMLERİ - 1. SINIF - (2018 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS