logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2015 - GÜZ ARA)
1.
Hastalık etkenlerini vertebralı hayvanlara taşıyan vertebrasız aracılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Vektör
Soru Açıklaması
2.
Bir populasyonda hiç görülmeyen bir hastalık çıktığında, bu hastalığın populasyondaki seyrine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Epidemik
Soru Açıklaması
3.
Bir populasyonda bir hastalığa karşı sürü bağışıklığı olduğunu söyleyebilmek için, hayvanların yüzde kaçının o hastalığa karşı bağışık olması yeterlidir? 
Doğru Cevap: "D" 70-80
Soru Açıklaması
4.
Bir hastalıktan ölen hayvanların tüm hasta hayvanlara oranına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Letalite
Soru Açıklaması
5.
İnkübasyon periyodunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" İnfeksiyonun başlangıcından klinik belirtilerin görüldüğü ana kadar geçen süredir.
Soru Açıklaması
6.
Kanatlılarda avoparsin kullanımı sonucu, Enterokoklarda antibiyotiğe karşı gelişen ve insan sağlığı için tehdit oluşturan direnç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Vankomisin
Soru Açıklaması
7.
Beta hemoliz oluşturan streptokok türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" S. equi
Soru Açıklaması
8.
Lancefield serolojik gruplandırmasında kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Presipitasyon
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mastitis etkeni değildir? 
Doğru Cevap: "E" S. equi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Stafilokoklarda “clumping faktör” ile aynı maddedir? 
Doğru Cevap: "B" Bağlı koagülaz
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Listeria türleri hangi sıcaklıkta hareket özelliğine sahiptirler? ***

 

 

*** 11.soru iptal edildi...
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
12.
Çocuklarda difteri hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Corynebacterium diphtheriae
Soru Açıklaması
13.
R.equi’ nin ürediği seçici besiyeri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" NANAT besiyeri
Soru Açıklaması
14.
Bacillus genusu içinde en önemli bakteri türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" B. anthracis
Soru Açıklaması
15.
Listeria türlerinin ayırımında kullanılan oldukça faydalı ve kolay değerlendirilebilen test aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" CAMP testi
Soru Açıklaması
16.
Francisella tularensis’in, besiyerinde üremek için gereksinim duyduğu madde aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sistin
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki etkenlerden hangisi zoonotiktir? 
Doğru Cevap: "B" Francisella tularensis
Soru Açıklaması
18.
Atların bulaşıcı metritis (CEM) hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Taylorella equigenitalis
Soru Açıklaması
19.
P. aeruginosa suşlarının oluşturdukları koloniler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Üzümsü meyve kokusu oluştururlar.
Soru Açıklaması
20.
Brucellalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" İnsanlara sindirim ve temas yoluyla bulaşmazlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - 2. SINIF - (2018 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS