logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Belirli bir populasyonda ve herhangi bir zaman kesitindeki vaka düzeyini belirten epidemiyolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Prevalans
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Neisseria’ların mikroskopik morfolojisini tanımlar? 
Doğru Cevap: "C" Gram negatif kok
Soru Açıklaması
3.
Listeria monocytogenes izolatlarının virulensini belirlemeye (patojenitesini ölçmeye) yarayan teste ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Anton testi
Soru Açıklaması
4.
Moraxella bovis tarafından oluşturulan hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mortalite %80’e kadar ulaşır.
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi Salmonella izolasyonunda kullanılan selektif besiyerlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" EMB Agar
Soru Açıklaması
6.
Yersinyalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Y. enterocolitica sadece hayvanlarda infeksiyona neden olur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi paratüberküloz hastalığının etkenidir? 
Doğru Cevap: "E" Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
Soru Açıklaması
8.
Mikobakteriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Spor oluştururlar.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Clostridium perfringens infeksiyonlarının en önemli hazırlayıcı faktörlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Uygun olmayan bakım-beslenme koşulları
Soru Açıklaması
10.
Nemli ve sıcak iklime sahip ülkelerde yaygın olup, özellikle yün kalitesi iyi olan koyun ırklarında sıklıkla görülen ayak infeksiyonları aşağıdaki zorunlu anaerob bakterilerden hangisi tarafından oluşturulur? 
Doğru Cevap: "C" Dichelobacter nodosus
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Fusobakteriumların laboratuvar tanısında dikkate alınması gereken önemli noktalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Örnekler hava sızdırmayan kaplarda laboratuvara gönderilmelidir.
Soru Açıklaması
12.
Mikoplazmaların üretilmesi için en ideal ortam aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" % 5-10 karbondioksitli, nemli ortam, 37ºC
Soru Açıklaması
13.
Mikoplasmaların besiyerine katılan ancak toksik etkili olduğu için Ureaplasmaların besiyerine katılmayan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Talyum asetat
Soru Açıklaması
14.
Leptospiralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hareketsizdirler.
Soru Açıklaması
15.
Beyaz kan hücrelerinin parazitleri olarak tanımlanan ve monositlerde sitoplazma içerisinde “morula” adı verilen kümeler halinde görülen etkenleri içeren bakteri cinsi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Erlişya
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi insan ve köpeklerde Kayalık Dağlar Hummasına neden olan ve keneler aracılığıyla bulaştırılan hücreiçi bakteri türüdür? 
Doğru Cevap: "B" Rickettsia rickettsii
Soru Açıklaması
17.
Chlamydophila psittaci insanlara hangi yolla bulaşır? 
Doğru Cevap: "E" İnfekte kuşlara ait kurumuş salgı, dışkı ve toz partiküllerinin solunması
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisinin kültürlerinden hazırlanan preparatların mikroskobik incelemesinde fıçı veya silindir biçiminde artrosporlar (artrokonidiumlar)’a rastlanmaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Coccidioides immitis
Soru Açıklaması
19.
Malassezia pachydermatis‘in kültürü için ekim yapılan besiyerleri hangi koşullarda, hangi ısıda ve ne kadar süre inkübe edilirler? 
Doğru Cevap: "A" Aerobik koşullarda, 37 ºC’de, 3-4 gün
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisinin tipik kapsül oluşumunu görmek için direkt mikroskobik incelemede negatif boyama teknikleri ile preparatlar hazırlanır? 
Doğru Cevap: "E" Cryptococcus neoformans
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKNA EDİCİ İLETİŞİM - 2. SINIF - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS