logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Bireyleri arasında veya diğer populasyonlardaki hayvanlarla çok teması olan populasyonlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Kontagiyöz populasyon
Soru Açıklaması
2.
 Seçilen veya oluşturulan gruplarda hastalığın gözlendiği epidemiyoloji bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Deneysel epidemiyoloji
Soru Açıklaması
3.
Bir populasyonda belirli bir zaman periyodunda ortaya çıkan yeni hastalık vakalarını belirten epidemiyolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İnsidens
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “fırsatçı infeksiyon” ile eş anlamlıdır?
Doğru Cevap: "A" Opurtinistik infeksiyon
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi perakut infeksiyonların özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Yayılmaları için seyrek hayvan populasyonunun yeterli olması
Soru Açıklaması
6.
Tavuklarda amiloid artropatinin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" E. faecalis
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Stafilokokların teşhisi ve identifikasyonunda kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "E" Serolojik testler
Soru Açıklaması
8.
Su sakağısı (Gurm) aşağıdaki hayvanlardan hangisinde görülen bir hastalıktır? 
Doğru Cevap: "A" At
Soru Açıklaması
9.
Karnivorlarda hastalık oluşturan Streptokok türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" S. canis
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kanatlılarda hastalık oluşturabilen bir bakteridir? 
Doğru Cevap: "D" Staphylococcus aureus
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
 Listeria monocytogenes patojenitesi, aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinin gözüne bakteri kültürü damlatılarak ölçülür? 
Doğru Cevap: "D" Tavşan
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi R. equi’nin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Kapsülsüz olması
Soru Açıklaması
13.
Korinebakterilerin laboratuvar tanısında en çok kullanılan örnek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İdrar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi B. anhtracis’in özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Sporsuz olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Listeriaların hayvanlarda oluşturduğu klinik semptomlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Pneumoni
Soru Açıklaması
16.
Moraxella bovis'in sığırlarda oluşturduğu en belirgin infeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Keratokonjuktivitis
Soru Açıklaması
17.
Francisella tularensis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Etken çevrede 1 aydan fazla canlı kalamaz.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Brucella'nın serolojik teşhisi için kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "C" Mallein
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi moraksellaların besiyerinde oluşturdukları kolonilerin bir özelliğidir? 
Doğru Cevap: "C" Hemolitik olmaları
Soru Açıklaması
20.
Pasteurella multocida ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" MacConkey Agar’da üremez.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - 1. SINIF - ADALET - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS