logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Verilerin matematiksel ve istatistiksel olarak değerlendirildiği epidemiyoloji bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Analitik epidemiyoloji
Soru Açıklaması
2.
Damlacık infeksiyonu terimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 
Doğru Cevap: "A" Solunum sistemi
Soru Açıklaması
3.
 Hastalık etkenlerinin uzaklara taşınmasında rolü olan “siper dalgası” aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? 
Doğru Cevap: "E" Rüzgar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki epidemiyoloji bölümlerinden hangisi, epidemiyolojik bir araştırmanın ilk adımıdır? 
Doğru Cevap: "C" Tanımlayıcı epidemiyoloji
Soru Açıklaması
5.
Rezervuar ve vektör için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Rezervuar vertebralı, vektör vertebrasızdır.
Soru Açıklaması
6.
Bastard Gurm olarak tanımlanan tabloyu aşağıdakilerden hangisi açıklar? 
Doğru Cevap: "E" İç organlarda irinli apseler
Soru Açıklaması
7.
Atlarda botriyomikozun etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" S. aureus
Soru Açıklaması
8.
 Stafilokoklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Lizozime duyarlı
Soru Açıklaması
9.
Mastitis etkenlerinden S. agalactiae, diğer mastitis nedeni streptokoklardan aşağıdaki testlerden hangisiyle ayrılır? 
Doğru Cevap: "E" CAMP
Soru Açıklaması
10.
S. aureus teikoik asidinin alkol kısmı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Ribitol
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Anthraks tanısı için kullanılan deney hayvanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Fare
Soru Açıklaması
12.
 Listerioziste sinirsel semptomlar varsa, aşağıdakilerden hangisi laboratuvar tanısı için örnek olarak alınır? 
Doğru Cevap: "D" Beyin
Soru Açıklaması
13.
Bacillus anthracis’in moleküler tanısındaki PCR testinde, aşağıdaki primer çiftlerinden hangisi kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" PA5-8
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdaki bakterilerden hangisi Corynebacterium pseudotuberculosis identifikasyonunda, CAMP testinde kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Rhodococcus equi
Soru Açıklaması
15.
Bacillus anthracis kolonileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Hemoliz oluşturur.
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi ruam hastalığı etkeninin izolasyonunu kolaylaştırmak için kullanılır? 

 
Doğru Cevap: "D" Gliserol
Soru Açıklaması
17.
Aeromonaslar aşağıdaki bakteri gruplarından hangisi ile ortak antijenler taşır? 
Doğru Cevap: "B" Enterobakteri
Soru Açıklaması
18.
Psödomonaslar, aşağıdaki pigmentlerden hangisi sayesinde kolonilerinde renk oluşturur? 
Doğru Cevap: "A" Piyosiyanin
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki serolojik yöntemlerden hangisi Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından brusellosis için referans bir test olarak tanımlanmaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Komplement Fikzasyon
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki aglutinasyon titrelerinden hangisi aşısız sığırlarda brusella infeksiyonu anlamına gelen eşik titredir? 
Doğru Cevap: "C" 1/40
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (I) - 2. SINIF – ORTAK DERS - (2013 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS