logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
 Kimyasal yapısı HPO₄ 2/H₂PO₄ olan tampon sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Fosfat
Soru Açıklaması
2.
Bir laboratuvarda %5’lik 250 ml amonyak çözeltisine gereksinim var ise elde mevcut olan %30’luk amonyak çözeltisinden kaç ml alınmalıdır? 
Doğru Cevap: "B" 42
Soru Açıklaması
3.
Desikatörlerin kullanım amaçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kimyasal maddelerin kuruluğunu korur.
Soru Açıklaması
4.
Analiz ve analizörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Rastgele erişimli analizörlerde test seçmek mümkün olmamakta ve isteğe bağlı olmaksızın cihazda tanımlanmış tüm testler örnekler üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Soru Açıklaması
5.
I. Spektrofotometri 

II. Luminometri

III. Alev fotometri 

IV. Voltametri 

V. Atomik absorbsiyon spektroskopisi 

 

 

Alev kaynağına ihtiyaç duyulan yöntem yukarıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" III ve V
Soru Açıklaması
6.
I. Gözle görülebilen dalga boyları

II. Gama ışınları 

III. Alfa ışınları

IV. Ultraviyole ışınlar 

V. Beta ışınları 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri spektrofotometrik yöntemde kullanılması uygun olan dalga boylarıdır? 
Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi düşük aviditeli antikorların bulunduğu ortama ilave edildiğinde immun kompleks oluşumunu hızlandırır? 

 
Doğru Cevap: "D" Polietilen glikol
Soru Açıklaması
8.
Antijen-antikor etkileşimine dayanan teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Western blot
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol materyalleri çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ticari kontrol çözeltilerinin kullanılmaması gerekir.
Soru Açıklaması
10.
 Standart sapmanın aritmetik ortalamaya oranı olan ve standart sapmanın ortalamaya göre yüzde kaçlık bir değişim gösterdiğini anlatan, laboratuvarda herhangi bir yöntemin performansını göstermeye yarayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varyasyon katsayısı (CV)
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
I. Elin 3., 4. veya 5. parmak ucu 

II. Kulak memesinin alt kenarı 

III. Bebeklerde topuk 

IV. Bebeklerde ayak baş parmağı 

 

 

Kapiller kan alımı için yukarıdaki bölgelerden hangileri uygundur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
12.
I. Aşırı şişmanlarda 

II. Trombotik yatkınlığı olan kişilerde 

III. Ciddi yanıklarda 

IV. Geriatrik hasta grubunda 

 

 

Kapiller kan alımı yukarıdaki hasta gruplarından hangileri için uygundur? 
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki iğne numarasına sahip iğnelerden hangisinin çapı en küçüktür? 
Doğru Cevap: "E" 22
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ilaçların test sonuçları üzerindeki etkilerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Diurnal varyasyona (ritmik değişikliğe) neden olması
Soru Açıklaması
15.
Hastaya acil müdahaleyi gerektiren, referans aralık dışında sapma gösteren test sonuçlarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Panik değer
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedenidir? 
Doğru Cevap: "C" Antikoagülanlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasal maddelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Etanol
Soru Açıklaması
18.
Dünya Sağlık Örgütüne göre hem toplumsal hem de bireysel riskin yüksek olduğu buna karşılık etkin koruma ve tedavi yöntemlerinin bulunmadığı mikroorganizmalar aşağıdaki risk gruplarından hangisinde yer alır? 
Doğru Cevap: "B" 4.
Soru Açıklaması
19.
 Radyoaktif izotoplarla çalışan laboratuvarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Laboratuvar acil müdahale planına gerek yoktur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TİCARET HUKUKU - 2. SINIF - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS