logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2014 - BAHAR ARA)
1.
Sadece distilasyon işleminden geçirilen bir su örneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Tip I suyun gereklerini karşılamaz.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi damıtık su elde etmede kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "E" İyonizasyon
Soru Açıklaması
3.
Kontrol serumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Kontrol serumlar her türlü biyolojik materyalden hazırlanan örneklerdir.
Soru Açıklaması
4.
Tampon sistemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Tampon etki; bir çözeltinin kuvvetli bir asit veya bir bazın eklenmesinden sonra aynı hacimdeki sudan daha etkili bir şekilde pH’daki değişikliğe boyun eğme eğilimidir.
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdaki ifadelerden hangisi “sert su”yu en doğru şekilde tanımlar? 
Doğru Cevap: "D" Sabunla kolayca köpürmeyen ve Mg, Ca tuzlarını içeren sulardır.
Soru Açıklaması
6.
Ozmolaritesi 0.3 olan (0.3 osM) NaCl çözeltisi % kaçlıktır? 
Doğru Cevap: "C" 0.8775
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi en önemli hücre içi tampon sistemdir? 
Doğru Cevap: "B" Protein tampon sistemi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi pH’yı doğru tanımlamaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Hidrojen iyonu (H⁺ ) derişiminin negatif logaritmasıdır.
Soru Açıklaması
9.
Normalitesi 0.015 olan bir HCl çözeltisinin 11.5 ml’si 0.020 N NaOH çözeltisinin kaç ml’si ile nötralize edilir?
Doğru Cevap: "C" 8.625
Soru Açıklaması
10.
0.3 M üre çözeltisi % kaçlıktır?
Doğru Cevap: "D" 1.8
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2014 - BAHAR ARA)
11.
Katı ile sıvının birbirinden ayrılması amacıyla süzme işleminde ve bir sıvı veya katının başka bir kaba aktarılmasında kullanılan laboratuvar malzemesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Huni
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi etüvlerin kullanım amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Numune ağırlığını ölçmek
Soru Açıklaması
13.
Kolorimetrik yöntemle pH ölçümü aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? 
Doğru Cevap: "C" pH kağıtları
Soru Açıklaması
14.
Yakma fırınlarında kullanılan krozeler hangi metallerden yapılmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Platin
Soru Açıklaması
15.
Bir ucu açık öteki ucunda açıp kapama musluğu bulunan çeşitli hacimlerde uzun cam borulara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Büret
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ilk otoanalizörün özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Santrifüj özelliği
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi IUPAC (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği)’nin otomasyon tanımı kapsamında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Laboratuvar maliyetlerinin azaltılması
Soru Açıklaması
18.
Laboratuvar enformasyon sisteminde aşağıdaki işlevlerden hangisi kontrol edilmez? 
Doğru Cevap: "B" Örneklerin laboratuvara taşınması
Soru Açıklaması
19.
 Bir laboratuvarın total laboratuvar otomasyonuna geçmesi için günlük örnek sayısının hangi aralıkta olması gerekir? 
Doğru Cevap: "E" 2500 üzeri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar basamaklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hastanın muayeneye gelmesi/getirilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER ANATOMİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS