logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Normal değer ve normal aralık sözcüklerinin kullanımının Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbi Federasyonu (IFCC) tarafından önerilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Normal terimi oldukça göreceli bir kavramı ifade etmesi ve bireyden bireye değişebilen bu değerlerin hangisinin normal olarak tanımlanması gerektiğini belirlemenin çok zor olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kalibratörü tanımlamaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Bir kalibrasyonda kullanılan ölçüm standardı
Soru Açıklaması
3.
 Bir süt örneğinden 5 ml alınıp bir tüpte 25 ml su ile sulandırılıyor. Bu karışımdan da 1 ml alınıp 10 ml’ye tamamlanıyor. İlk örnek kaç kez sulandırılmış olur? 
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi eşdeğer (ekivalan) ağırlığın tanımıdır? 
Doğru Cevap: "E" Molekül ya da formül ağırlığının etkime değerine oranıdır.
Soru Açıklaması
5.
Titrasyon işleminde kullanılan cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Büret
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi su banyosunun kullanım alanlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Katı maddelerin kurutulması
Soru Açıklaması
7.
Total laboratuvar otomasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Total laboratuvar otomasyonu sistemleri modüler olması nedeniyle son derece avantajlıdır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi rastgele-erişimli analizörlerin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Örnek sırasının sonradan değiştirilememesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen elektromanyetik spektrumun hangi bölgesi spektrofotometri tekniğinde kullanılabilir? 
Doğru Cevap: "B" Mor ötesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki faktörlerden hangisi iyon seçici elektrotlar ile yapılan analizlerde hataya neden olmaz? 
Doğru Cevap: "A" Çözeltinin rengi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Analitin iyonik yükü, aşağıdaki ileri analiz yöntemlerinden hangisi üzerinde etkili değildir? 
Doğru Cevap: "B" Moleküler eleme
Soru Açıklaması
12.
 Kromatografik sistemde kolonu sırayla terk eden analitlerin grafik şeklinde gösterilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kromatogram
Soru Açıklaması
13.
Aynı örneğin tekrar edilen ölçümlerinde benzer sonuçlar elde edilmesini gösteren ve rasgele hatayı ölçmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Presizyon (Tekrarlanabilirlik)
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kedi ve köpeklerden kan alımı işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hayvanlar mutlaka uyutulmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
 Sabah ilk idrar dışarı yapıldıktan sonra gün boyunca ve gece yapılan diğer idrarların tamamı ile ertesi gün sabah ilk idrarın toplanması ile elde edilen idrar tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" 24 saatlik idrar
Soru Açıklaması
16.
Sonuçlarına göre pozitif veya negatif, özelliğine göre spektral veya kimyasal, yerine göre de in vivo veya in vitro olabilen ve test sonuçlarını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İnterferans
Soru Açıklaması
17.
Yenidoğan bebeklerde ve hayvanlarda aşağıdaki parametrelerden hangisinin kan düzeyi yüksektir? 
Doğru Cevap: "E" Bilirubin konsantrasyonu
Soru Açıklaması
18.
Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Toksik olmadığı bilinen kimyasal maddeler ağıza alınabilir.
Soru Açıklaması
19.
Yanıcı kimyasal maddelerin depolanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Yanıcı sıvı içeren güvenlik kaplarının topraklanmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ USUL HUKUKU - 2. SINIF - (2018 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS