logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2013 - BAHAR ARA)
1.
Ayıraçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Çoğu alkolde hazırlanmış çözelti halindedir.
Soru Açıklaması
2.
Proteinlerin tanınmasında yararlanılan ayıraç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ninhidrin
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi damıtık su elde etme yöntemlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Absorpsiyon
Soru Açıklaması
4.
 Suyun iyon bakımından saflığının temel ölçüsü olarak laboratuvarlarda, aşağıdakilerden hangisi daha çok kullanılmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Toplam iletkenlik değeri
Soru Açıklaması
5.
Kontrol serum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" En yüksek değere sahip serum örneğidir.
Soru Açıklaması
6.
Seyreltme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Su ilave etmek suretiyle çözeltinin hacminin azaltılması işlemidir.
Soru Açıklaması
7.
Sulu çözeltilerin asidik veya bazik oluşları [H+] derişimine bağlıdır. Asit-baz tanımı ve pH ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" pH = + log [H+]
Soru Açıklaması
8.
Zar geçirgenliği ve ozmoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Suyun hareketi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hücre içi ortamda (pH düzenlemesinde) en önemli tampon sistemidir?
Doğru Cevap: "A" Protein
Soru Açıklaması
10.
 İzotonik bir NaHCO3 çözeltisi (1L) hazırlamak için kaç gram NaHCO₃ gerekir? 
Doğru Cevap: "B" 12,6
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisini aktarırken çeker ocak kullanmamıza gerek yoktur? 
Doğru Cevap: "B" Laktik asit
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi desikatörlerde kullanılan nem çekici bir maddedir? 
Doğru Cevap: "C" Silikajel
Soru Açıklaması
13.
 Nuçe hunisi aşağıdaki işlemlerden hangisinde kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Vakumla yapılacak süzme işleminde
Soru Açıklaması
14.
 Otoklavların kontrollerinde kullanılan biyolojik indikatörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Günde bir kez uygulamalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi etüvlerin kullanım alanlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Numuneleri yakma işlemi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarlarda otomasyonun başlıca hedeflerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Uzman personel etkinliğini azaltmak
Soru Açıklaması
17.
 Sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir kayıplarının önlenmesi, kaynakların doğru yönlendirilmesi, sağlık kuruluşu yönetimine stratejik kararlar vermek üzere bilgi sağlanması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 
Doğru Cevap: "E" Hastane informasyon sistemi
Soru Açıklaması
18.
 İlk otoanalizörde proteinleri uzaklaştırmak için uygulanan yenilik aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Diyaliz membranı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar informasyon sistemlerinin kapsamında olması gereken ve beklenen bir işlem değildir? 
Doğru Cevap: "D" Laboratuvar cihazlarının çalışmasını sağlaması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir laboratuvar otomasyon sistemidir? 
Doğru Cevap: "A" Modüler bağımsız otomasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ USUL HUKUKU - 2. SINIF - (2018 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS