logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2015 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; KANUN  ve MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Hukuk normlarının altlık-üstlük ilişkisi şeklinde sıralanması ilk kez kim tarafından sistematik olarak açıklanmıştır? 
Doğru Cevap: "B" Hans Kelsen
Soru Açıklaması
2.
 Hukuk kurallarını yaratan temel ögelere; diğer bir deyişle bu kuralları oluşturan tarihsel, toplumsal, ahlaki, dini, ideolojik vb. kökenden biçimlenen toplumsal ve düşünsel verilere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Hukukun maddi kaynakları
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası olan Kanun-i Esasi kaç yılında ilan edilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" 1876
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir anayasaya katılık sağlayan yöntemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Yayın yasağı
Soru Açıklaması
5.
Sosyal düzen kuralları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri işaret eden kurallardır.
Soru Açıklaması
6.
Yazısız Anayasa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Bir anayasa içinde olması düşünülebilecek kurallar, yetkili bir organ tarafından belirli bir belge içinde toplanır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanun ile eşdeğer düzeydeki hukuk kurallarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Uluslararası Antlaşmalar
Soru Açıklaması
8.
 Normal kanunlardan daha farklı organlarca ve daha zor usullerle değiştirilebilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Katı Anayasa
Soru Açıklaması
9.
Yardımcı sağlık personeli olan veteriner sağlık teknisyen ve teknikerlerine hayvan sağlığı kabini açma yetkisi hangi yıl verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" 2007
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi 1965-2005 yılları arasında faaliyet gösteren Hayvan Sağlık Memurları Okullarının bulunduğu illerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Diyarbakır
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Türkiye’de veteriner hekimliği ve yardımcı sağlık personeli eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Ankara Üniversitesi 1990 yılına kadar Türkiye’de veteriner hekim yetiştiren tek okuldur.
Soru Açıklaması
12.
Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış veteriner okullarından diploma almış olanlara verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Veteriner hekim
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de hayvan sağlığı memur okullarının açılması ve bu unvanla memur yetiştirilmesini öngören 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir? 
Doğru Cevap: "C" 1937
Soru Açıklaması
14.
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Muayenehane, hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı veteriner hekim tarafından kurulmuş işyeridir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kapalı devre anestezi cihazı
Soru Açıklaması
16.
Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan hayvan hastanelerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden (işverenle birlikte) sorumlu veteriner hekime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sorumlu yönetici
Soru Açıklaması
17.
Klinik veteriner hekimliği ve yardımcı sağlık personeli hizmetleri uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Hayvan hastanesinde klinik dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış bir veteriner hekim çalıştırılması zorunludur.
Soru Açıklaması
18.
Organizmada çeşitli nedenlerle meydana gelmiş yaraların, patojen ajanlardan temizlenmesi ve yaraların yeniden mikropsuz hale getirilmesi işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Antisepsi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hayvan sağlığı kabininde verilecek hizmetlerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Enjeksiyon tatbik etmek
Soru Açıklaması
20.
Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekime ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Yetkilendirilmiş veteriner hekim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  KALEM MEVZUATI - 2. SINIF - ADALET - (2014 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS