logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; KANUN  ve MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 

Bakanlar Kurulu tarafından; kanunların uygulanabilirliğini göstermek, kanunların emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek çıkarılan düzenleyici metin aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Tüzük
Soru Açıklaması
2.
İnsandan hayvana, hayvandan insana geçen hastalıkların tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Zoonotik Hastalıklar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hayvan sağlığı kabininde verilecek hizmetlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Operasyon yapmak
Soru Açıklaması
4.
Hayvanların yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı ve beslenmesi, üreme ve çoğalma ve belgelendirme ile ilgili uygulamalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Zootekni
Soru Açıklaması
5.
 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununda verilen tanımlama ışığında veteriner hizmetlerinden sorumlu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Soru Açıklaması
6.
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kaç yılında kurulmuştur? 
Doğru Cevap: "A" 1888
Soru Açıklaması
7.
Uygun tohumlama zamanında ve sağlıklı olduğu bilinen hayvanların genital kanallarına spermaların hijyenik koşularda nakledilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Suni tohumlama
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi veteriner halk sağlığı biriminin temel görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Gıda hijyeni
Soru Açıklaması
9.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “toplu yaşam koşullarında, halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla daha çok hükümetlerce yürütülen hizmetler bütünü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Halk sağlığı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi temel halk sağlığı hizmetleri kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hayvanların rehabilitasyonu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Laboratuvar bölümlerinin faaliyet ve görev alanına giren konularda, analizlerin yapılmasına yardımcı olan bölüm sorumlusu/ laboratuvar şefi ve idareye karşı sorumlu ve en az lise düzeyinde eğitim almış laborant, teknisyen ile ön lisans eğitimi almış teknikere ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Laboratuvar yardımcı personeli
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca uygulanan tedavi yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fiziksel
Soru Açıklaması
13.
Hayvanların davranışlarını, kendi doğal çevrelerinde ve hayvanları deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Etoloji
Soru Açıklaması
14.
1970’li yıllardan itibaren psikoloji yöntemlerinin hayvanlarda davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılmaya başlanmasıyla doğan hekimlik aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Davranış hekimliği
Soru Açıklaması
15.
Tıpta yanlış, özensiz tedavinin ya da hekim hatasının karşılığı olarak kullanılan yanlış- hatalı uygulamayı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Malpraktis
Soru Açıklaması
16.
Sağlık uğraşları sırasında hastaya, her şeyin üzerinde ve öncelikle yararlı olmayı öngören temel etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yarar sağlama
Soru Açıklaması
17.
 Ahlak kuramı, teorik ahlak ya da en geniş anlamıyla ahlaki değerler felsefesi olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Etik
Soru Açıklaması
18.
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi kaç yılında ilan edilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" 1978
Soru Açıklaması
19.
Amsterdam Antlaşması’nda hayvanlar ilk defa nasıl tanımlanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Duygulu varlıklar
Soru Açıklaması
20.
Bir insanın, kendisini karşısındaki canlının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 

 
Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  CEZA HUKUKU - 2. SINIF – ORTAK DERS - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS