logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (II) - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerin hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, birim seçme ekranından yapılabilecek faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Adalet Bakanlığına ait birimleri görüntüleme
Soru Açıklaması
2.
Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin dava sonucuna ilişkin mahkûmiyet, beraat gibi nihai kararlar, içtima kararları ve tahliye kararları sonucunda tutuklu/hükümlülerin cezaevindeki infaz durumlarının kaydı ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Mahkeme kararları arama modülü
Soru Açıklaması
3.
 Bir tutuklunun/hükümlünün çalışma bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Çalışma takip
Soru Açıklaması
4.
Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, taraflardan biri veya vekili tarafından verilen dava açma dilekçesi aşağıdaki işlemlerden hangisini başlatır? 
Doğru Cevap: "B" Tevzi işlemini
Soru Açıklaması
5.
Hukuk Mahkemeleri İşlemleri sisteminde, taraf işlemleri ekranında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" İş bilgileri
Soru Açıklaması
6.
 İcra ve İflas İşlemleri sisteminde, icra işlemlerinin başlaması için veya işlemler sırasında tarafların getirdiği senede ait tanımlayıcı bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Senet bilgisinin girilmesi
Soru Açıklaması
7.
 İcra ve İflas İşlemleri sisteminde, takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Dosya açılış işlemleri modülü
Soru Açıklaması
8.
 Borçlunun bütün menkul ve gayrimenkullerinin alacaklıya olan borcunu karşılamaması durumunda alacaklının talebi üzerine alacaklı için alacağına dair belge hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Aciz belgesinin hazırlanması
Soru Açıklaması
9.
Rehinli malın satılması sonucunda, satış bedelinin bakiye borcu karşılamayacak olması durumunda, geçici ya da satış sonucundaki satış bedelinin rehin alacaklısının alacağını karşılamaması durumunda, kesin rehin açığı belgesinin düzenlendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Rehin açığı belgesinin hazırlanması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi genel satış işlemleri alt modülüne ait ekranlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tahsilat nedenleri güncelleme
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (II) - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
 İcra ve İflas İşlemleri sisteminde, dosyadaki kayıtlı malların satışıyla ilgili işlemleri kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Satış işlemleri modülü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargı İşlemleri sisteminde bilgi girişi modülü ekranlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Dava özet bilgileri ekranı
Soru Açıklaması
13.
İdari Yargı İşlemleri sisteminde, idare ve vergi mahkemelerinde alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekranları kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Karar modülü
Soru Açıklaması
14.
İdari Yargı İşlemleri sisteminde, idare ve vergi mahkemesinde tevzi edilen değerlendirmesi yapılmamış yeni dava dosyalarının listesinin görüntülenmesi işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İlk inceleme listesi
Soru Açıklaması
15.
Bölge İdare Mahkemesi ve Vezne İşlemleri sisteminde, bölge idare mahkemesinde kamu dosyalarının arama işleminin bazı kriterlere göre yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" 4483 dosya ayrıntı bilgileri
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi genel işlemler modülü ekranlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Rapor ekranı
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemesi ve Vezne İşlemleri sisteminde yer alan raporlar modülünün ekranlarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Aylık iş cetveli ekranı
Soru Açıklaması
18.
Adli Tıp Kurumu İşlemleri sisteminde, Adli Tıp Kurumu’na gelen dosyalarla ilgili yazı hazırlama, tekit yanıtı, genel tutanak, genel açma-kapama tutanağı, kimya-fizik-biyolojihistopatoloji tahlil istemleri, komisyon belirleme ve komisyon karar kaydı ile ilgili değişikliklerin yapılması işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Yazı hazırlama modülü
Soru Açıklaması
19.
Adli Tıp Kurumu İşlemleri sisteminde, Adli Tıp Kurumu’na gelen dosyaların, ilgili adli tıp dosya numarası, kayıt tarih aralığı, birim numarası, şube numarası, adli olgunun adı, adli olgunun soyadı ve T.C. kimlik numarası alanlarına ilgili bilgi girişlerinin yapılarak sorgulandığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Adli tıp dosyası sorgulama ekranı
Soru Açıklaması
20.
Adli Tıp Kurumu İşlemleri sisteminde, cenaze ve otopsi ile ilgili teslim alma, cenaze teslim etme, mermi çekirdeği teslimi ve mesai dışı cenaze teslim alma, mesai dışı gelen cenazenin teslim alma tutanağını dosyasına aktar işlemlerinin tamamını içeren modül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cenaze işlemleri modülü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TIBBİ BELGELEME - 1. SINIF - (2016 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS