logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (II) - (2014 - BAHAR ARA)
1.
Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak çıkış bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İzin çıkış bilgileri
Soru Açıklaması
2.
Ceza infaz kurumundan nakil, firar ya da tahliye nedeni ile tutuklu/hükümlülerin kurumdan ayrılışı ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği modül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çıkış işlemleri modülü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, süreli çıkış işlemleri modülü içinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Nakil onay bilgileri
Soru Açıklaması
4.
Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, alt sistemine giriş yapıldığında, dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde işlem yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama modülü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Dosya İşlemleri Modülü
Soru Açıklaması
5.
Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, onları ilgi ve yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre iş ve meslek kurslarına ve grup çalışmalarına yönlendirmek vb. önemli görevleri yerine getiren cezaevi hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Psiko-sosyal servis bürosu
Soru Açıklaması
6.
 Cezaevinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili açık cezaevine geçiş, kapalı cezaevine iade, meşruten tahliye, izin kullanımı, disiplin cezası verilmesi, verilen disiplin cezasının kaldırılması gibi bilgileri takip etmeyi ve otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kurul kararları modülü
Soru Açıklaması
7.
Vardiya ve vardiyada görev alacak personelin tanımlanması, vardiya yerlerinin belirlenmesi ve vardiya programının hazırlanıp görevlendirme işlemlerinin düzenlenmesi aşağıdaki modüllerden hangisi ile sağlanır? 
Doğru Cevap: "C" Vardiya işlemleri modülü
Soru Açıklaması
8.
Tutuklunun/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içindeki ilk muayenesi yapıldıktan sonra bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "E" İlk muayene bilgileri
Soru Açıklaması
9.
Tutuklulara/hükümlülere gelen/giden yayınların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Yayın takip işlemleri modülü
Soru Açıklaması
10.
Tutuklu/hükümlüye ait yayınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Yayın değerlendirme
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (II) - (2014 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sistemi evrak işleri modülünde, iş listesinden başlatılan ekranlardan biridir? 

 
Doğru Cevap: "A" Firar bilgileri
Soru Açıklaması
12.
Tutukluya/hükümlüye ait mektup hakkında alınan olumsuz kararların itiraz işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Mektup karara itiraz
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde tebligat modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Ara kararın yazılması
Soru Açıklaması
14.
 Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, davanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması ve keşif işlemleri, bilirkişi işlemleri, gün verilmesi işlemleri gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Duruşma işlemleri modülü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tevzi modülü içinde yer alan ekranlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Keşif alt modülü
Soru Açıklaması
16.
Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, birime seri dosya olarak gelen dosyaların vekil, duruşma günü, taraf kopyalama, seri dava ekleme ve müzekkere kopyalama işlemlerinin pilot dosya üzerinden seri dosyalar için yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Seri dava uygulamaları
Soru Açıklaması
17.
Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile kararın temyizi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Temyiz işlemleri modülü
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde karar modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Tereke idare memuru atanması
Soru Açıklaması
19.
Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde davaya ait tüm harç, masraf tahsilâtı ve reddiyat işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vezne işlemleri modülü
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, vezne işlemleri modülünün ekranlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Miras hesaplama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS